Gymnázium

Duchnovičova 13, 06813, Medzilaborce

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

  • Email: sekretariat@gym-ml.vucpo.sk
  • Tel. číslo: 057/ 73 21 002
  • Web stránka: www.gymlab.edupage.org
  • Počet študentov na škole: 72
  • Počet pedagógov: 8
  • Počet prijatých prvákov: 23
  • Absolventi za posledný rok: 31

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

  • Zo slovenského jazyka: 52,6%
  • Z matematiky: 60,8%
  • Z anglického jazyka B2: 63,5%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.