Gymnázium

Duchnovičova 13, 06813, Medzilaborce

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: info@gymlab.sk
  • Tel. číslo: 057/ 73 21 002
  • Web stránka: www.gymlab.edupage.org
  • Počet študentov na škole: 70
  • Počet interných pedagógov: 1
  • Počet prijatých prvákov: 14
  • Absolventi za posledný rok: 16

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

  • Zo slovenského jazyka: 52,6%
  • Z matematiky: 60,8%
  • Z anglického jazyka B2: 63,5%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.