ZUZANA ČAPUTOVÁ NAVŠTÍVILA ŽUPNÚ STREDNÚ ŠKOLU

Prezidentka Zuzana Čaputová počas druhého dňa úradovania (26. apríla) na východnom Slovensku navštívila krajské mesto Prešov. V priestoroch Inovačného partnerského centra sa stretla s predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským a primátorkou Andreou Turčanovou. V rámci dopoludňajšieho programu navštívila župnú školu SOŠ gastronómie a služieb.  Jeden z darov pre prezidentku pripravili v dielňach ďalšej župnej školy - SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou.

Slovenská prezidentka absolvovala prehliadku SOŠ gastronómie a služieb Prešov. Účastná bola priamo praktických maturitných skúšok a oboznámila aj so systémom duálneho vzdelávania, s ktorou má táto župná škola i samotný zriaďovateľ – Prešovský samosprávny kraj bohaté skúsenosti.  

„Prešovský kraj je lídrom v duálnom vzdelávaní. Práve preto som navštívila jednu zo stredných škôl. Bolo to veľmi zaujímavé, pretože okrem iného sa snažia integrovať a vzdelávať aj deti a mládež z marginalizovaných rómskych komunít. A je to veľmi dôležitá a záslužná práca,“ dodala prezidentka Z. Čaputová.

Neskôr navštívila laboratóriá a oddychovú zónu aj školský eco office, kde sa realizuje rovesnícke vzdelávanie Posledná míľa. Nechýbala ani ochutnávka praktických ukážok študentov v odbore kuchár a čašník, servírka.

Jedným z darov pre prezidentku Zuzanu Čaputovú bola originálna drevená kabelka z dielne SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou. Ide o dizajnový ekologický kúsok, ktorý spája remeslo, drevo a módu a ktorý sa takto zaradil do oficiálnej zbierky darov prezidentky SR.

-io-

 

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.