Župné stredné školy zbierali školské pomôcky pre deti v núdzi

Do zbierky školských pomôcok pre deti zo sociálne slabších pomerov sa tohto roku znovu zapojili (prípadne zapoja v septembri) vybrané stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – Stredná priemyselná škola Strojnícka Prešov, Gymnázium Konštantínova 2, Prešov, Stredná priemyselná škola v Snine, Stredná priemyselná škola Svidník a Gymnázium Terézie Vansovej Stará Ľubovňa. Nové alebo použité, no stále funkčné školské tašky, peračníky, rysovacie, písacie či výtvarné potreby a bonus navyše, knihy a maľovanky, zbierali vo svojich školách v termíne od 22. do 26. júna 2020.

Deťom v núdzi vyjadrili svoju podporu nielen žiaci, ale aj pedagógovia škôl, a to aj napriek komplikovanej situácii spojenej s pandémiou koronavírusu, pre ktorú ostali mnohé stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK s výnimkou odovzdávania vysvedčení 30. júna, zavreté. Spoločným úsilím prispeli na dobrú vec a uľahčili prístup k vzdelaniu všetkým deťom bez rozdielu.

Vyzbierané školské pomôcky zo škôl v Snine, Svidníku a Starej Ľubovni boli odovzdané na tamojšie odberné miesta Gréckokatolíckej charity Prešov, pomôcky z dvoch škôl v Prešove osobne riaditeľovi  GKCH Petrovi Valičkovi 6. júla na Úrade PSK. Poputujú k tým, ktorí to najviac potrebujú, k deťom z krízových centier, detských domovov a slabších pomerov Prešovského kraja.

Ďakujeme.

-io-

Foto: freepick, PSK

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.