Župná stredná športová škola bude mať nový atletický ovál

Žiaci Strednej športovej školy v Poprade a ďalší mladí športovci budú môcť pre svoju prípravu využívať aj vonkajší areál. Zriaďovateľ školy Prešovský samosprávny kraj (PSK) v najbližších dňoch začne s výstavbou oválu s atletickou dráhou a multifunkčným ihriskom. Vybudovať ho chce do dvoch mesiacov za takmer 336-tisíc eur.

Na obrázku môže byť text

Nová atletická dráha, doskočisko aj multifunkčné ihrisko. Presne takéto športové zázemie onedlho pribudne v areáli Strednej športovej školy v Poprade. Prešovská župa spúšťa výstavbu oválu v polovici letných prázdnin a do užívania ho plánuje odovzdať v priebehu októbra. V novom školskom roku sa tak mladí športovci budú môcť pripravovať aj na exteriérovom športovisku. PSK do jeho výstavby investuje vlastné finančné zdroje vo výške 335 560 eur.

„Práve vonkajší ovál je posledným športoviskom, ktoré tejto špičkovej strednej športovej škole, nedávno ocenenej titulom Stavba roka 2022, chýbal. Už po jej uvedení do prevádzky sme hľadali riešenie, ako ju čo najskôr skompletizovať, aby tu mali žiaci a športovci všetko, čo pre svoju prípravu potrebujú. S poslancami sme sa rozhodli nečakať na výzvy a doslova na neisté financie, ale využiť vlastné zdroje. Teším sa, že sa to podarilo a projekt spúšťame, pretože podpora športu a našej talentovanej mládeže je našou prioritou,“ uviedol k pripravovanej investičnej akcii predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Vonkajší areál bude pozostávať z trojdráhovej tartanovej atletickej dráhy s dĺžkou 200 metrov a  80 metrovou štvordráhovou rovinkou zakončenou na jednej strane doskočiskom pre skok do diaľky. Vo vnútri oválu bude situované multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom s rozmermi 52x30 metrov pre futbal, volejbal či tenis. Areál i ihriská sa oplotia a dovybavia športovým zariadením.

Škola postupne upravuje aj ďalšie priestory, ktoré neboli z finančných dôvodov zahrnuté do projektu stavby a priebežne ich zapája do prevádzky. „Napríklad do úpravy okolia školy sme sa pustili svojpomocne a naši žiaci a zamestnanci tu odviedli veľmi dobrú prácu. Kvôli dramatickému nárastu cien sme tiež museli hľadať riešenia na zníženie energetických nárokov a zefektívnenie prevádzky. Do systému sme zapojili zariadenie na neutralizáciu jalovej elektriny, vymenili sme bežné vypínače za časové a pohybové, a  to vo všetkých budovách. Sprocesovali sme predaj našou elektrovoltaikou vyrobenej a nami nespotrebovanej elektrickej energie do siete,“ priblížil prvý rok prevádzky Strednej športovej školy v Poprade na novej adrese jej riaditeľ Vladimír Lajčák.

Aktuálne sa škola pripravuje na nový školský rok 2023/2024. Do jej lavíc by malo zasadnúť 218 žiakov v štyroch ročníkoch, dvoch odboroch športové gymnázium a športový manažment a celkovo ôsmich triedach. Škola zameraná na výchovu budúcich profesionálnych športovcov, ale aj trénerov, manažérov a organizátorov či podnikateľov v oblasti športu úspešne spolupracuje napríklad s Univerzitou Mateja Bela. V jej areáli má detašované pracovisko – Inštitút manažérskych systémov, ktoré poskytuje plnohodnotné vysokoškolské vzdelanie v odbore manažment.

Nové sídlo Strednej športovej školy v Poprade je v prevádzke od septembra 2022. Moderný komplex v celkovej výmere 8 306 m2 so stavbami, parkoviskom a všetkou infraštruktúrou, ako sú haly, šatne, telocvične, posilňovne, pohybové štúdio, učebne, kabinety, jedáleň aj internát, vznikol v bývalom areáli Active Zone.

-io

foto: freepik, stavbaroka.sk

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.