Župná  SPŠE Prešov znovu medzi najlepšími v rebríčku INEKO

V TOP 30 je päť stredných odborných škôl a štyri gymnáziá PSK

Známy je rebríček celoslovenského hodnotenia škôl INEKO za školský rok 2021/2022. V tom sa medzi najlepšími znovu ocitla župná SPŠ elektrotechnická v Prešove. V aktuálnom ročníku hodnotenia stredných odborných škôl jej patrí tretia priečka so ziskom 8,8 boda. V tridsiatke najlepších sú v kategórii odborných škôl ďalšie štyri vzdelávacie inštitúcie zriaďované Prešovským samosprávnym krajom (PSK) a v hodnotení gymnázií sa do TOP 30 prebojovali rovnako štyri župné školy.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO  zverejnil rebríček najlepších základných, stredných škôl aj gymnázií zameraný na dosiahnuté výsledky žiakov v školskom roku 2021/2022. V rebríčku ani tentoraz nezaostali stredné školy, ktorých zriaďovateľom je PSK. Medzi tromi najlepšími strednými odbornými školami je prešovská SPŠ elektrotechnická. Do tridsiatky naj škôl v tejto kategórii sa zaradili tiež ďalšie župné stredné školy, a to z Levoče, Kežmarku, Prešova i Bardejova. V hodnotení gymnázií sú v TOP 30 župné gymnáziá z Prešova, Popradu, Lipian i Humenného.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove získala  v hodnotení z celkového počtu 10 bodov hodnotenie s priemerom 8,8. Najviac bodov (9,7) pritom dosiahla v ukazovateli prijímania absolventov na vysoké školy a ich nezamestnanosti (9,0). V prípade maturít jej bolo udelených 8,6 boda a za mimoriadne úspechy 8,2.  Napríklad používatelia zhodnotili vyše štyrmi hviezdičkami z piatich možných kvalitu jej pedagógov a prostredie školy, štyrmi hviezdičkami prístup učiteľského zboru a vybavenie školy.

Škola so 70 ročnou tradíciou v oblasti elektrotechniky a informačných i sieťových technológií sa pritom drží na popredných priečkach rebríčka INEKO dlhodobo. Prvenstvo v ňom získala v hodnotení školských rokov 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019 a 2011/2012. Od roku 2012 sa umiestnila 5-krát na druhom a s aktuálnym umiestnením 2-krát na treťom mieste.

V aktuálnom hodnotení inštitútom bodovali v kategórii stredných odborných škôl na 11. priečke SOŠ pedagogická z Levoče (7,7 b.), na 13. mieste Hotelová akadémia O. Brucknera, Kežmarok (7,7 b.), na 22. priečke SOŠ pedagogická z Prešova (7,4 b.) a v TOP 30 figuruje aj Stredná priemyselná škola v Bardejove (7,3 b.), a to na 25. mieste.

Už tradične sa hodnotila i kategória gymnázií. V tej má v tridsiatke najlepších zastúpenie župné Gymnázium J. A. Raymana Prešov, ktoré je so ziskom 8,2 boda na 13. mieste. Na 17. priečke sa nachádza Gymnázium na Kukučínovej ul. v Poprade (8,1 b.), 18. priečka patrí Gymnáziu v Lipanoch (7,9 b.) a 23. miesto Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu Humenné (7,6 b.)

Súčasťou hodnotenia škôl inštitútom INEKO boli opäť dosiahnuté výsledky žiakov škôl, ich regionálna uplatniteľnosť a mimoriadne výsledky. Po dvojročnej prestávke bolo do hodnotenia zaradené aj celoplošné meranie písomnej časti maturít a v prípade základných škôl monitoringy piatakov i deviatakov.

-io

foto: freepik a PSK

 

 

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.