Zážitková konferencia: Dobrovoľníctvo ako nástroj zmeny v škole

Regionálne centrum podpory učiteľov Prešov a Prešovské dobrovoľnícke centrum srdečne pozývajú učiteľov základných a stredných škôl na nezabudnuteľnú zážitkovú konferenciu "Dobrovoľníctvo ako nástroj zmeny v škole", ktorá sa uskutoční 5. júna 2024 na Prešovskej univerzite v Prešove.

Pedagógovia, ktorí majú záujem zúčastniť sa cesty poznania trendov v dobrovoľníctve a vzdelávaní, a tiež nahliadnuť na kurikulárnu reformu z iného uhla, môžu sa registrovať prostredníctvom registračného formulára na stránke www.rcpupo.sk. Konferencia sa zameria na prezentáciu spôsobov efektívneho implementovania dobrovoľníctva do školského prostredia ako nástroja pozitívnej zmeny v škole a širšej komunite. Účastníci sa môžu tešiť na inšpiratívne prezentácie a príklady dobrej praxe, ako aj interaktívne workshopy s odborníkmi na “Service learning” a školstvo. Súčasťou programu bude prezentácia dobrovoľníckych projektov žiakov a študentov aj prednáška lektorky z organizácie YouthWatch, ktorá ponúkne pohľad na súčasné potreby a hodnoty mladých ľudí. Pedagógovia sa v rámci konferencie dozvedia, ako môžu reagovať na nové, súčasné potreby mladých. Jedným z cieľov konferencie je prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania a príklady inovatívneho vzdelávacieho prostredia pre žiakov. Konferenciu podporili Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Prešovský samosprávny kraj a Prešovská univerzita v Prešove.


Kontakt:
Mgr. Dagmara Verešpejová - dagmara.verespejova@unipo.sk
Mgr. Júlia Markovičová - julia@dobrovolnictvopo.sk

PROGRAM KONFERENCIE:
8.00 - 8.30 registrácia účastníkov
8.30 - 8.40 otvorenie konferencie
8.40 - 9.00 príspevok Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a
organizácií
9.00 - 9.30 prezentácia Service learning projektov škôl
9.30 - 10.15 Interaktívna prednáška: Ako sa mení dnešná Generácia Z?
Alena Tomanová z organizácie YouthWatch
10.15 - 10.40 prednáška Dobrovoľníctvo – nástroj zmeny v školách...? Dagmara Verešpejová,
riaditeľka Regionálneho centra podpory učiteľov Prešov
10.40 - 11.10 coffee break
11.10 - 11.30 predstavenie lektorov workshopov a presun na workshopy
11.40 - 13.40 5 paralelných interaktívnych workshopov
14.00 - 15.00 voľná diskusia a sieťovanie

V rámci prihlasovania si môžete vybrať jeden z nasledujúcich workshopov:

● Trendy v životnom štýle mladých ľudí- generácia Z
Čím žije dnešná generácia mladých ľudí, čo všetko ju ovplyvňuje a aký to má dopad na ich hodnoty, prežívanie a správanie? Čo sú novovynárajúce sa potreby? Počas interaktívnej prezentácie sa dozviete podrobnejšie informácie o vybraných trendoch. Budeme spoločne diskutovať o tom, ako vplývajú na mladých ľudí technológie, zelené témy a celkové spoločenské dianie a aký to má dopad na ich správanie, ako aj to prečo, tak veľmi vyskakuje téma duševného zdravia mladých ľudí. Trendy ponímame ako kvalitatívny prieskum, ktorým sa snažíme zachytávať nové fenomény zo života mladých ľudí. Ide o metodiku, ktorú sme prebrali od belgickej marketingovej agentúry TrendWolves. Vďaka sieti mladých trendspotterov sa snažíme mapovať všetky elementy z kultúry mládeže, čo nám poskytuje unikátny pohľad na mládež v celej šírke.
● Dobrovoľníctvo – nástroj zmeny v školách...?
Workshop bude zameraný na porozumenie ako implementovať dobrovoľníctvo do škôl, aby sa stalo prirodzenou súčasťou života žiakov i učiteľov. Poukážeme na možné benefity dobrovoľníctva pri napĺňaní základných cieľov kurikulárnej reformy v školách. Vytvoríme spolu priestor v školských vzdelávacích programoch pre dobrovoľníctve aktivity, ktorými vieme naštartovať pozitívne zmeny v školách. 
● Service learning: ako zažiť dobrodružstvo učenia I.-III.
Opis: Service learning je vyučovacia a učebná stratégia pre prácu s mládežou. Service learningové aktivity reagujú na autentické potreby komunity a sú realizované v spolupráci s komunitou. Študenti a študentky sú zároveň angažovaní do plánovania, prípravy aj hodnotenia samotnej aktivity, sú lídrami a líderkami a pracujú na vlastnom rozvoji. Service learning je začlenený do akademického kurikula tzn. že teoretická príprava je prepojená so získavaním praktických skúseností. Predstavuje zároveň
ideálny koncept implementácie výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu v prostredí všetkých stupňov škôl a rôznych školských zariadení. Rešpektuje všetky princípy výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu zahrnuté v koncepcii výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu, ktorá bola na Slovensku prijatá v r. 2018. Na workshope vám predstavíme základnú filozofiu, ako zažiť dobrodružstvo v škole cez service learningovú stratégiu.
 

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.