ZAPOJTE SA DO ONLINE LITERÁRNEJ SÚŤAŽE PSK

Online literárna súťaž "Daj fotke príbeh" je súčasťou projektu Sestry Prešovského kraja

Prešovský samosprávny kraj v súvislosti s Rokom sestier a pôrodných asistentiek pripravil unikátny projekt Sestry Prešovského kraja, jediný svojho druhu na Slovensku, ktorého zámerom je vyzdvihnúť význam týchto povolaní.

PSK v rámci projektu naplánoval putovnú výstavu umeleckých fotografií fotografa Jána Štovku, vydal tlačenú 60 stranovú publikáciu a pripravil online literárnu súťaž pre žiakov 8. a 9 ročníkoch základných škôl a stredné školy Prešovského kraja .

Na celom svete ho oslavuje tento rok 20 miliónov sestier a pôrodných asistentiek. Z toho vyše 30 tisíc sestier a 1700 pôrodných asistentiek v SR a viac ako 4200 sestier a takmer 300 pôrodných asistentiek v Prešovskom samosprávnom kraji.

Rok sestier a pôrodných asistentiek bol vyhlásený pri príležitosti 200. výročia narodenia zakladateľky a patrónky ošetrovateľstva Florence Nightingale. Z dôvodu celosvetovej pandémie koronavírusu, ktorá v roku 2020 pribrzdila mnohé naplánované aktivity súvisiace s výročím, bude sestrám a pôrodným asistentkám zasvätený aj rok 2021.

                        

V súťaži „Daj fotke príbeh“  má žiak k dispozícii 54 fotografií z online výstavy zverejnenej na webovej stránke www.vucpo.sk/sestrykraja,  ktoré vznikli v lete 2020 vo vybraných zdravotníckych zariadeniach Prešovského kraja (v nemocnici, zariadení sociálnych služieb, detskom domove, hospici, v špecializovaných zariadeniach a národnom ústave, v ambulanciách všeobecného lekára pre dospelých či deti, v špecializovaných ambulanciách). K online výstave bolo zhotovené aj propagačné video, ktoré približuje náročnú, no krásnu prácu sestier.

Video je možné zhliadnuť na stránke  www.vucpo.sk/sestrykraja, budeme tiež radi, ak ho pedagógovia v rámci informovania o súťaži, pustia žiakom počas jednej z dištančných hodín slovenského jazyka.

Žiak si pre svoju literárnu tvorbu vyberá jednu fotografiu podľa vlastného výberu, ku ktorej napíše svoj vlastný príbeh.

Súčasťou každej fotografie zverejnenej v online výstave na www.vucpo.sk/sestrykraja je popis, kde vznikla a aktualizované počítadlo príbehov, ktoré k fotografii už boli vytvorené.

Výber fotografie pre príbeh môže byť podmienený: 

 • osobnou skúsenosťou s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • skúsenosťou k fotografovanému zariadeniu či osobe,
 • miestom bydliska autora,
 • sympatií k fotozáberu,
 • alebo môže ísť o fiktívny príbeh.

Dôležité je, aby bol príbeh... emotívny.

 

 • Podmienky súťaže:

Súťaž prebieha od 18. decembra 2020 do 18. februára 2021.

Je určená pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ – 1. kategória 1. a pre žiakov SŠ – 2. kategória  v Prešovskom kraji.
Príbeh môže mať podobu epického alebo lyrického literárneho druhu. V rámci epiky si autor textu vyberá z literárnych útvarov: poviedka, úvaha, esej. V rámci lyriky si autor textu vyberá z literárnych útvarov: voľný verš, viazaný verš.

Každá z poviedok by mala byť v rozsahu maximálne 5 rukopisných normostrán (1 NS = 30 riadkov po 60 úderov, 1800 znakov vrátane medzier, cca 250 slov), teda spolu max. 9000 znakov (cca 1250 slov).
Básne by mali mať rozsah minimálne 10 veršov a maximálne 100 veršov.

 

 • Ceny

Žiaci v súťaži súťažia o vyše 20 hodnotných cien.

Kategória (8. a 9. ročník ZŠ v PSK)

 1. miesto – tablet + poukážka na nákup kníh v hodnote 100 eur
 2. miesto – poukážka na nákup kníh v hodnote 100 eur
 3. miesto – poukážka na nákup kníh v hodnote 70 eur
  ďalší piati autori získavajú balíček PSK+ ročné zápisné do knižnice vo svojom meste zdarma

Kategória (stredné školy v PSK)

 1. miesto – tablet + poukážka na nákup kníh v hodnote 100 eur
 2. miesto – poukážka na nákup kníh v hodnote 100 eur
 3. miesto – poukážka na nákup kníh v hodnote 70 eur
  ďalší piati autori získavajú balíček PSK + ročné zápisné do knižnice vo svojom meste zdarma

CENA predsedu PSK

Víťaz získava e-čítačku kníh + poukážku na nákup kníh v hodnote 100 eur

Všetky ocenené literárne diela budú zverejnené na sociálnych sieťach PSK, webovom sídle kraja www.vucpo.sk/sestrykraja a školskom portáli PSK www.kampo.sk. Taktiež budú odoslané zdravotníckym zariadeniam, ku ktorým víťazné príbehy vzniknú.

 

 • Termín uzávierky súťaže:

Literárne príspevky je potrebné zasielať poštou na adresu:

Úrad PSK

Námestie mieru č. 2

080 01 Prešov

s označením - Súťaž „Daj fotke príbeh“ a kontaktnými údajmi (meno a priezvisko autora, škola, trieda, číslo vybranej fotografie) alebo emailom na sutazsestry@vucpo.sk .

Uzávierka súťaže je 18. februára 2021 do 23:59 hod.

Literárne práce bude vyhodnocovať odborná porota v zložení: predseda PSK, vedúci Odboru školstva PSK, zástupca Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek SK, zástupca Oddelenia komunikácie a propagácie, riaditeľ strednej zdravotníckej školy.

Výsledky súťaže budú zverejnené v marci 2021 pri príležitosti mesiaca kníh.

 

VYBER SI FOTOGRAFIU V NAŠEJ ONLINE VÝSTAVE A NAPÍŠ K NEJ PRÍBEH.

https://www.po-kraj.sk/sk/kraj-ponuka/ankety-sutaze/sestry-kraja/fotogaleria/fotogaleria-1.html

Čas máš do 18. februára 2021.

Vyhrať môžeš tablet, čítačku e-kníh a more kníh. Taktiež ročné zápisné zdarma do knižnice vo svojom meste.

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.