Zapoj sa do JUNIOR INTERNET AMAVET

AMAVET vyhlasuje 16. ročník jedinečnej konferenčnej súťaže JUNIOR INTERNET. Súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl. Súťažiacimi sú individuálni autori alebo tím maximálne troch autorov, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie aplikácií, digitálnu grafiku a dizajn, písanie textov a blogov, aktívnu tvorbu na sociálnych sieťach a tvorbu online projektov zameraných na vzdelávanie. Súťaž obohacujú aj rôzne workshopy, diskusie a prezentácie.

Prihlasovať projekty do súťažných kategórií môžu autori do 15. marca 2021 na www.juniorinternet.sk.

Súťažné kategórie:

 • JuniorWEB – webové stránky,
 • JuniorDESIGN – digitálne grafické práce a digitálny dizajn,
 • JuniorBLOG – blogy a vlogy, ale aj obsah na sociálnych sieťach (profil na Instagram-e alebo TikTok-u),
 • JuniorAPP – mobilné aplikácie,
 • JuniorLEARN – weby a aplikácie využiteľné vo vzdelávaní,
 • JuniorTEXT – texty na vyhlásenú tému: Akú podobu by mala mať veda, ktorá bude hnacím motorom Slovenska i celej EÚ?

Prihlásené práce budú hodnotiť odborníci z prostredia IT a internetu. O úspechu projektu rozhoduje originalita a nápad, dizajn, technické prevedenie, ale aj bezpečnosť. Finále súťažnej konferencie sa uskutoční v apríli 2021 opäť ako minulý rok formou videokonferencie a súťažiaci majú šancu získať hodnotné vecné ceny. Záštitu nad 16. ročníkom súťaže prijal dekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

PROPOZÍCIE:

       

Organizátor a vyhlasovateľ súťaže: Asociácia pre mládež, vedu a techniku (skratka AMAVET), Hagarova 4, 831 51 Bratislava www.juniorinternet.sk
O čo ide? Súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie aplikácií, digitálnu grafiku a dizajn, písanie textov a blogov, tvorbu webov zameraných na vzdelávanie. Súťaž obohacujú aj rôzne workshopy, diskusie a prezentácie.
Kto sa môže zapojiť? Žiaci základných a stredných škôl. Prihlásiť sa môže individuálny súťažiaci alebo tím v maximálnom zložení troch autorov.
Ako sa zapojiť? Prihlasovanie je spustené na internetovej stránke súťaže www.juniorinternet.sk. Súťažiaci prihlasuje svoj projekt vyplnením formulára v jednej alebo viacerých súťažných kategóriách.
Termíny
Prihlasovanie je spustené do 15. 3. 2021. Po tomto termíne nasleduje hodnotenie prihlásených prác, začiatkom apríla organizátor na stránke súťaže zverejní výsledky a postupujúcim žiakom zašle e-mailom ďalšie pokyny k ich účasti na finále súťaže.
Súťažné kategórie

 • JuniorWEB – webové stránky,
 • JuniorDESIGN – digitálne grafické práce a digitálny dizajn,
 • JuniorBLOG – blogy a vlogy, ale aj obsah na sociálnych sieťach (napr. profil na Instagram-e alebo TikTok-u),
 • JuniorAPP – mobilné aplikácie,
 • JuniorLEARN – weby a aplikácie využiteľné vo vzdelávaní,
 • JuniorTEXT – texty na vyhlásenú tému: Akú podobu by mala mať veda, ktorá bude hnacím motorom Slovenska i celej EÚ?

Priebeh hodnotenia
Prihlasovanie prác

 • Projekt treba prihlásiť najneskôr do 15. 3. 2021 do 23:59 prostredníctvom formulára na www.juniorinternet.sk. V prípade, že údaje nebudú vyplnené pravdivo a kompletne, organizátor si vyhradzuje právo vyradiť prácu zo súťaže.
 • Súťažiaci musí zabezpečiť, aby URL odkazy na projekt boli až do konania finále súťaže funkčné a dostupné.
 • Súťažiaci prihlásením sa do súťaže prehlasuje, že je autorom alebo jedným z autorov projektu, ktorý prihlasuje. V prípade, ak má projekt ďalších autorov, má ich súhlas na prihlásenie projektu do súťaže.
 • Súťažiaci prihlásením sa do súťaže súhlasí so zverejnením názvu, URL, obrázkov projektu), mien autorov.
 • Súťažiaci prihlásením sa do súťaže súhlasí s poskytnutím osobných údajov pre účely súťaže. Ak mámenej ako 16 rokov, má súhlas rodiča/zákonného zástupci o poskytnutí osobných údajov organizátorovi súťaže.

Hodnotenie prác
Prihlásené práce budú hodnotiť odborníci z prostredia IT a internetu. O úspechu projektu rozhoduje originalita a nápad, dizajn, technické prevedenie, ale aj bezpečnosť.
Hodnotiacu komisiu zverejňuje organizátor súťaže pred začatím hodnotenia prihlásených prác.
Hodnotiaca komisia vyberie práce žiakov, ktorých organizátor pozve na finále súťažnej konferencie Junior Internet. Finále sa koná prostredníctvom online videokonferencie, na ktorom súťažiaci prezendujú svoje práce. Hodnotiaca komisia na záver konferencie ocení víťazné práce.
Zverejnenie výsledkov
Organizátor zverejní zoznam postupujúcich projektov na konferenciu na stránke súťaže www.juniorinternet.sk.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií aj organizačného poriadku zverejnených na www.juniorinternet.sk. Podrobbné podmienky pre jednotlivé súťažné kategórie sú zverejnené na webovej stránke súťaže.
Kontakty
V prípade záujmu o ďalšie informácie o súťaži sa obráťte na riaditeľa súťaže Dávida Richtera. Kontaktný e-mail: richter@amavet.sk, mobil: 0948 345 177.

foto: freepik

-io-

 

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.