ZAČAL SA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

Školský rok 2021/2022 sa začal aj na 68 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Predseda PSK Milan Majerský slávnostne otvoril nový školský rok v Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov, ktorá po optimalizačných zmenách v okrese Prešov vznikla zlúčením SOŠ podnikania a Obchodnej akadémie. Dnes teda táto škola, do lavíc ktorej zasadlo 428 študentov, vstúpila do svojej novej etapy a my veríme, že úspešnej etapy, ktorá prinesie jej ďalšie skvalitnenie.

Všetkým študentom našich škôl prajeme úspešný a dobrý nový školský rok, ktorý im prinesie množstvo nových poznatkov a skúseností. Všetci si držme prsty, aby ho pandémia koronavírusu nepoznačila tak výrazne ako ten predchádzajúci a naši žiaci a študenti boli v školách na prezenčnom vyučovaní a v priamom kontakte so svojimi učiteľmi a priateľmi.

- io-

foto: freepik, PSK

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.