Z rezortu školstva 40 miliónov eur na notebooky a tablety pre učiteľov a žiakov

Európska komisia schválila plán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR investovať 40 miliónov eur do digitálnych technológií pre učiteľov a žiakov. Z programu REACT-EU bude na tento účel vyčlenených 20 miliónov eur, ďalších 20 miliónov eur preinvestuje ministerstvo z eurofondov. Školy sa tak môžu tešiť na notebooky, tablety či zabezpečenie počítačových učební za 40 miliónov eur.

Zdroje z programu REACT-EU v objeme 20 miliónov eur budú cielené prioritne na základné školy. Financie budú využité na nákup približne 16-tisíc zariadení, najmä notebookov pre učiteľov a 17-tisíc zariadení, najmä tabletov pre žiakov. Okrem toho sa počíta s vybavením 265 počítačových učební a s vytvorením 150 až 200 pozícií školských koordinátorov digitálnych technológií na základných školách.
Pre stredné školy je vyčlenená z eurofondov rovnaká suma, teda 20 miliónov eur. Peniaze pôjdu na zabezpečenie približne 17-tisíc zariadení pre učiteľov, 14-tisíc zariadení pre žiakov, na vybavenie 590 študovní na školách a 150 študovní na internátoch a tiež na vytvorenie 150 až 200 pozícií školských koordinátorov digitálnych technológií na stredných školách.
Školský koordinátor digitálnych technológií je nová pracovná pozícia, ktorú ministerstvo navrhuje v novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Úlohou koordinátora bude pripravovať učiteľov a žiakov na prácu s digitálnymi technológiami, učiť ich s nimi narábať, pomáhať s využívaním digitálneho obsahu a technológií vo výučbe či administrovať online testy. 
Ministerstvo školstva v rámci digitalizácie pripravilo dotazník stavu technickej vybavenosti na školách „Audit digitálnych technológií.“ Ten bude využitý pre uvedené investície, ale aj pre ďalšie národné projekty. Základné aj stredné školy v júni vyplnia dotazníky, v ktorých určia, o aké digitálne vybavenie majú záujem. Na základe nich budú následne hromadne objednávané notebooky a tablety, ktoré by sa na školy mali dostať od septembra. Prioritu budú mať školy so žiakmi so sťaženým prístupom k digitálnym technológiám. 


zdroj: minedu.sk
foto: freepik
-io-
 

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.