Vysvedčenia si na župných SŠ prevzalo vyše 17- tisíc žiakov

Viac ako 680-tisíc žiakov 3224 základných a stredných škôl na Slovensku si v utorok prevzalo vysvedčenia za uplynulý školský rok. Na 73 školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK to bolo vyše 17- tisíc žiakov, z toho 4 290 na gymnáziách a 12 763 na stredných odborných školách.

Školský rok 2019/2020 v jeho druhom polroku poznačila pandémia koronavírusu, ktorá narušila v mnohých ohľadoch „riadne“ fungovanie škôl. Školské inštitúcie museli nájsť nové spôsoby fungovania a zo „školy fyzickej“ sa zmenili na „školy digitálne“. Záver školského roka na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK prebehol za dodržiavania platných opatrení a usmernení nariadených hlavným hygienikom. Organizáciu tohto dňa mali plne v rukách štatutári škôl s odporúčaniami z Odboru školstva Ú PSK, ktoré smerovali k zvýšenej hygiene, používaniu dezinfekčných prostriedkov a na nosenie rúšok. Študenti prichádzali do škôl podľa vopred určeného harmonogramu a stretávali sa skôr v rámci jednotlivých tried.

Žiakov teraz čaká 63 dní letných prázdnin. Ak to epidemiologická situácia umožní, do škôl sa opäť vrátia v stredu 2. septembra 2020.

Foto: freepick

-io-

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.