Výcvikový polygón pre mladých elektrotechnikov za 10,5 milióna eur

V Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Poprade- Matejovciach vzniká nový multifunkčný polygón pre elektrotechniku a automatizáciu. Významnú investičnú akciu za približne 10,5 milión eur rozbieha Prešovský samosprávny kraj (PSK) vďaka európskym štrukturálnym fondom.  Ide zároveň už o piatu župnú školu, kde sa darí modernizovať a zlepšovať podmienky vzdelávania cez iniciatívu Catching-up Regions.  

Projekt modernizácie SOŠ elektrotechnickej, Poprad-Matejovce naberá reálne kontúry. Prešovská župa aktuálne začína s jeho prvými stavebnými prácami. Výsledkom má byť nový multifunkčný objekt s odbornými dielňami a kompletným zázemím, ktorý sa v ďalšej fáze dovybaví špičkovou technikou. Celkovo sa tu preinvestuje 10,5 milióna eur, a to cez európske zdroje, program IROP i financie z rozpočtu PSK, ktoré sú vo výške 2,6 milióna eur.

„Teším sa, že sa po zdĺhavom verejnom obstarávaní sa konečne púšťame do práce a začíname túto veľkolepú stavbu. Ide o finančne náročný projekt, preto si pomôžeme jeho fázovaním, ktoré krajskí poslanci odobrili ešte na augustovom zasadnutí. V prvej  fáze by sa malo 30 % schválených prostriedkov, čo je približne 2,4 milióna eur, vyčerpať v aktuálnom roku. V druhej fáze chceme vyčerpať zvyšných 70 %, a teda približne 5,7 milióna eur, ktoré by mali byť použité v nasledujúcich dvoch rokoch. Tieto prostriedky budú čerpané v rámci nového programového obdobia cez projektové balíky definované Integrovanou územnou stratégiou kraj,“  priblížil financovanie projektu predseda PSK Milan Majerský. 

Stavba výcvikového multifunkčného polygónu zhltne 8,3 milióna eur a dokončená má byť za 18 mesiacov. Vzniknú tu nové učebne, prednáškové miestnosti a dielne pre odborný výcvik v odboroch elektrotechnika, mechanika a strojárenstvo s kapacitou pre 400 žiakov. Priestory budú pripravené pre teleprezentačné  centrum a bezbariérové. Súčasťou bude jedáleň, ako aj športové a ubytovacie zázemie.

„V škole vybudujeme nový objekt, kde sa práce budú realizovať mimo školskej budovy, takže vyučovací proces tu nijako neobmedzíme, a to je veľmi dôležité. Približne o rok a pol dáme tunajším takmer 300 žiakom nové dielne pre odborný výcvik, kde nájdu naši mladí mechanici či elektrikári to najkvalitnejšie zázemie. Zároveň podporíme duálne vzdelávanie, ktoré máme pod Tatrami a aj v tejto škole skvele rozbehnuté,“ doplnil M. Majerský.

V rámci materiálno – technického vybavenia, ktoré má nadväzovať na stavebnú časť, bude škola disponovať aj novou technikou za takmer 2,2 milióna eur. Pôjde o vybavenie zvarovne, 3D stimulátory elektrických inštalácií, CNC frézy a sústruhy, technologické pracoviská a výukové systémy elektroinštalácií i rozvodov. Pribudnú kovoobrábacie stroje, automatická montážna linka s príslušenstvom či IKT vybavenie a vybavenie prezentačného centra.

Takéto špičkové cvičisko tu ešte nemáme, ale využívame dielne s modernou technikou z niektorých projektov, ktoré sme realizovali. Aktuálna investícia nám ale veľmi pomôže v zlepšení vzdelávania na našej škole. Rátame, že v novovytvorených priestoroch by mohla byť kapacita až vyše 400 žiakov, čo je jedna z výhod projektu a zároveň predpokladáme, že touto modernizáciou zvýšime atraktivitu našej školy a bude pre našich uchádzačov aj zamestnávateľov v regióne ešte zaujímavejšia,“ poznamenal riaditeľ SOŠ elektrotechnickej, Poprad-Matejovce, Ján Furcoň.

Projekt v SOŠ elektrotechnickej Poprad – Matejovce je posledný z piatich pilotných zámerov, ktorý sa realizuje v župných školách prostredníctvom iniciatívy dobiehajúcich regiónov Catching-up Regions. Zvyšné štyri projekty sa týkajú stredných škôl v Prešove, Medzilaborciach, Kežmarku a Starej Ľubovni. Časť je ukončená, ďalšie sa realizujú, pričom väčšina z nich by myla byť sfinalizovaná ešte v tomto roku. Celkovo ide o investičné akcie vo výške 40 mil. eur.

-io-

foto: freepik

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.