V letnej škole v Poprade privítali žiakov zo Srbska

Žiaci zo srbskej Vojvodiny nedávno absolvovali letnú školu pod Tatrami. Pod hostiteľskou taktovkou SOŠ remesiel a služieb v Poprade, ktorá prázdninové podujatie pre partnerov zo Srbska organizuje už od roku 2015, tu prežili týždeň nabitý slovenskou históriou a geografiou.

V júli privítala Stredná odborná škola remesiel a služieb v Poprade partnerov zo Srbska. Tridsiatka žiakov z Osnovnej strednej školy Petra Kuzmjaka z mesta Ruski Krstur tu absolvovala tzv. letnú školu. Jej v poradí piaty ročník sa zameral na spoznávanie histórie a geografie severovýchodného Slovenska a uskutočnil sa na základe niekoľkoročnej medzinárodnej spolupráce medzi Prešovským samosprávnym krajom (PSK), ktorý popradskú školu zriaďuje a Autonómnou pokrajinou Vojvodina.

Srbskí žiaci dorazili pod Tatry v pondelok 17. júla a zotrvali tu do nedele (23.7.). Ich hostiteľ popradská SOŠ pre nich zabezpečila ubytovanie na školskom internáte a stravovanie v školskej jedálni. A najmä bohatý program počas štyroch vyučovacích dní (od utorka do piatku).

Počas ich dopoludnia sa venovali spoznávaniu okolia Popradu a historickým, prírodným a kultúrnym dominantám regiónu. Srbskí žiaci postupne absolvovali výlety na Štrbské pleso, do Stanišovskej jaskyňe, na Spišský hrad a do Litmanovej i Starej Ľubovne, kde navštívili hrad a skanzen. Popoludňajší čas patril vyučovaniu zameranému na oblasti geografie, histórie, náboženstva a rusínskeho jazyka.

Letná škola je jedným z výstupov spolupráce medzi prešovskou župu a AP Vojvodina. Uskutočnila sa pod predsedu výkonného výboru Nacionálnej rady Rusínov v Srbsku Zeljka Kovača a Oleny Papuga a s finančnou podporou PSK.

Spolupráca prináša tiež spoločné projekty a kultúrne výmenné pobyty či výlety. Umožňuje rozširovať kultúrne poznatky a otvára nové možnosti vzdelávania a výmeny skúseností medzi pedagógmi a študentmi oboch krajín.

-io-

foto: freepik, SOŠ remesiel a služieb v Poprade

 

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.