STRETNUTIE S MLADÝMI NA ÚRADE PSK

Konferencia na tému LEADERSHIP pre členov a koordinátorov školských parlamentov sa prebiehala vo štvrtok 15. decembra  v zasadacej miestnosti PSK v Prešove.

Pred samotným začatím konferencie sa hostia konferencie osobne stretli s predsedom PSK Milanom Majerským, aby diskutovali o problémoch a potrebách mládeže v Prešovskom kraji. Hlavnou témou diskusie bolo postavenie a hlas mladých, ktorý je zo strany vplyvných dospelých často opomínaný. Takéto stretnutie s názvom „Raňajky so županom“ sa na základe Memoranda o spolupráci medzi RMPK a PSK koná pravidelne, čím Prešovský kraj poskytuje mladým ľuďom šancu byť vypočutí a podieľať sa na správe vecí verejných.

Konferenciu zahájil príhovor predsedu PSK Milana Majerského a mládežníckeho delegáta v OSN Michala Salíniho, ktorý sa žiakom a učiteľom prihovoril cez videohovor. Počas konferencie si členovia a koordinátori vypočuli inšpiratívne prednášky. Okrem prednášok odborníkov boli počas nej prezentované aj projekty grantovej schémy #zlepšimeto.

Konferencia sa uzavrela zábavným kvízom, v ktorom žiaci a koordinátori získali vecné ceny.

- io a Rada mládeže PSK-

foto: freepik

 

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.