Stredné školy vďaka grantu zlepšia a zatraktívnia svoje prostredie

Rozhodli sa zatraktívniť svoje školské prostredie. Pripravili projekt, požiadali o grant z programu #zlepšimeto 2024 a v tom uspeli. Ešte tento rok si tak vybudujú oddychové či multimediálne zóny, vysadia nové stromy, zrealizujú vlastné podcasty, bezodpadové varenie aj dobrovoľnícke aktivity. V aktuálnom ročníku programu, ktorý administruje Rada mládeže Prešovského kraja a cez školské parlamenty finančne podporuje Prešovský samosprávny kraj, sa zrealizuje desať projektov. Ich celková alokácia je takmer 5-tisíc eur.

Desať stredných škôl v Prešovskom kraji zrealizuje projekty zamerané na zlepšenie svojho prostredia, resp. na environmentálne a dobrovoľnícke aktivity. Stane sa tak vďaka grantu, ktorý získali z programu #zlepšimeto. V jeho aktuálnom 5. ročníku s alokáciou 5-tisíc eur konkrétne uspeli školy z Bardejova, Humenného, Levoče, Prešova, Popradu, Sabinova, Svidníka a Vysokých Tatier.Vo svojom interiéri aj exteriéri napríklad zmenia nevyužívané priestory na zóny oddychu. Pripravia tiež rôzne podujatia, stretnutia so seniormi i workshopy.

SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka v Bardejove uskutoční projekt Relaxuj, oddychuj a čítaj. Prinesie úpravu vstupného priestoru školy,  ktorý sa  zmení na relaxačnú zónu s dvomi časťami, ktorú si skrášlia autorskými maľbami. V oddychovej časti zariadenej taburetmi a policami s knihami budú žiaci tráviť čas pri ich čítaní. Plánujú tu tiež organizovať výmeny a zbierky kníh. V hernej časti si zahrajú spoločenské hry a stolný futbal.

Zónu oddychu a relaxu vybudujú aj žiaci SOŠ obchodu a služieb v Humennom. Vznikne v areáli školy, kde aktuálne stojí altánok. Ten zatienia a zútulnia, upravia tiež jeho okolie aj lavičky. Pri zóne osadia nádobu na zachytávanie dažďovej vody pre následné polievanie rastlín. V budúcnosti tu vytvoria dažďovú záhradu a permakultúrne záhony. Zónu budú využívať na prednášky o separácii odpadu a environmentálnej výchove.

Študenti z Levoče, konkrétne z tunajšieho Gymnázia J. F. Rimavského, zabodovali s projektom #Poškole.Vďaka nemu budú na mesačnej báze pripravovať podcasty, a to v aktuálnych školských témach.  Diskusie budú moderovať členovia školského parlamentu a v podcatsoch vyspovedajú najlepších športovcov školy, študentov cestovateľov či tých, ktorí zaznamenali mimoriadne úspechy, ale napríklad aj inšpiratívnych učiteľov.

SOŠ pedagogickej v Prešove zriadia cez grant vlastné multimediálne štúdio, ktoré rozšíri existujúcu oddychovú zónu. Zatraktívnia ho zelenou stenou, tapetami a dekoráciami a najmä dovybavia potrebnou technikou od mikrofónov cez LED svetlá až po reproduktory a slúchadlá. V štúdiu budú žiaci zlepšovať svoje multimediálne zručnosti a najmä prezentovať tvorbu školského speváckeho zboru, folklórnej skupiny, kapely aj divadelného súboru.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prešovská SOŠ gastronómie a služieb uspela s projektom rovesníckeho vzdelávania: Gastrošola (takmer) bez odpadu. Zameria sa na bezodpadové varenie, ale aj udržateľnosť  a prenesenie týchto návykov do domácností. V EcoOffice školy budú žiaci realizovať ekosemináre a aktivity a pripravia tiež vlastné zero waste jedlá. Zároveň spropagujú školskú komunitnú chladničku a vysvetlia jej poslanie.

Zefektívniť rozbehnutú spoluprácu so staršou generáciou, konkrétne s diakonickým domom Elim, sa cez projekt Bridge the gap rozhodli na kolegiálnom gymnáziu Evanjelickej spojenej školy v Prešove. Členovia školských parlamentov plánujú pre klientov zariadenia zakúpiť spoločenské hry a taktiež v dome pripraviť júnový a septembrový majáles s tvorivými workshopmi.

Nová oddychová zóna, kde sa budú všetci cítiť ako doma, vznikne aj v SOŠ technickej v Poprade. Študenti ju vytvoria na medzipodlaží, zariadia potrebným nábytkom, taburetmi, stolíkom, sedacími vakmi a vybavia spoločenskými hrami i magnetickou tabuľou. Jej súčasťou bude informačný box, kde budú môcť študenti vyjadrovať svoje názory a prinášať nápady na zlepšenie.  V zóne plánujú realizovať tiež workshopy spojené s kvízmi.

Trieda pre 21. storočie je názov zámeru, pre ktorý získali grant žiaci zo Spojenej školy v Sabinove. Ich cieľom je vylepšiť jednu zo školských tried tak, aby sa z nej stala oddychová zóna, kde sa budú neformálne stretávať, komunikovať a budovať sociálne väzby najlepšie bez mobilov. Triedu si zatraktívnia, zariadia nábytkom a dovybavia zvukovou kulisou pre podporu relaxácie. V budúcnosti tu chcú uskutočniť teambuildingové aktivity, medzitriedne turnaje v spoločenských hrách či prednášky o zdravom stravovaní aj drogovej prevencii.

Vyvýšené záhony pribudnú vďaka programu #zlepšimeto 2024 v Spojenej škole vo Svidníku. V tých potom žiaci vysadia zeleninu a rastliny a na ich zalievanie budú využívať dažďovú vodu, ktorú zachytávajú do nádob. Pestovaním vlastnej zeleniny prepoja teóriu s praxou, overia si svoje pestovateľské zručnosti a upriamia pozornosť na dôležitosť lokálnych potravín. Výsledkom bude príprava spoločnej desiaty z dopestovanej úrody aj rovesnícke vzdelávanie.

Do ekologickej témy sa rozhodli ísť aj žiaci SOŠ hotelovej v Hornom Smokovci (Vysoké Tatry). Získali grant na projekt Pľúca školy, v ktorom sa zamerajú na zlepšenie prostredia školy a jeho čistenie od odpadu. Konkrétne zrealizujú výsadbu zelene – stromčekov a sústredia sa aj na osvetu v separácii odpadu. Nápomocná im bude správa TANAP-u Vysoké Tatry a technické služby mesta.

Grantový program #zlepšimetofunguje pod administráciou Rady mládeže Prešovského kraja a  je výsledkom memoranda o spolupráci podpísaného s Prešovským samosprávnym krajom v roku 2018. Uplynulé štyri ročníky programu priniesli 42 zrealizovaných školských projektov a aktivít za viac ako 16-tisíc eur.

-io-

foto: freepik

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.