Stredné školy môžu získať grant na skvalitnenie školského prostredia

Ďalšie stredné školy v území PSK majú šancu zatraktívniť svoje priestory. A to vďaka dotácii z grantovej výzvy Rady mládeže Prešovského kraja s názvom #zlepšimeto, ktorá je pre rok 2024 už otvorená. Zasielať návrhy projektov zameraných na zlepšenie prostredia na školách môžu ich parlamenty do 22. februára. Celková suma aktuálneho ročníka programu, ktorý cez školské parlamenty podporuje prešovská krajská samospráva, je 5-tisíc eur.

Rada mládeže Prešovského kraja v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom vyhlásili ďalší, v poradí 5. ročník grantovej výzvy #zlepšimeto 2024. Od roku 2019 (s prestávkou v covidovom roku 2020) pomáha stredným školám v kraji zlepšovať ich prostredie, napr. cez budovanie nových oddychových zón a realizovať environmentálne a dobrovoľnícke projekty. V aktuálnom roku je pre výzvu alokovaných 5-tisíc eur, ktoré sa prerozdelia medzi úspešné projekty. Termín na ich podávanie je do 22. februára.

Školské parlamenty stredných škôl v územnej pôsobnosti Prešovského kraja môžu získať na svoj projekt grant v maximálnej výške 500 eur. Svoj projektový zámer majú zamerať na jednu z piatich tém, a to konkrétne na Zelenú budúcnosť, Demokratickú školu, Školu ako jednu komunitu, prípadne na dobrovoľníctvo v škole a mimo nej alebo na Zlepšenie prostredia žiakov v škole. Prihlásené projekty následne prejdú hodnotením odbornej komisie.

V uplynulom roku priniesla výzva #zlepšimeto realizáciu celkovo ôsmych úspešných zámerov, medzi ktoré sa prerozdelilo 3900 eur. Žiaci vďaka grantu zmenili priestory svojich škôl na oddychové chill zóny, vybudovali si nový stejdž, šach či pneuzónu či relax priestor z pneumatík a  zrealizovali niekoľko komunikačných aktivít.

Grantový program administruje Rada mládeže Prešovského kraja a  je výsledkom spoločného memoranda o spolupráci, ktoré podpísala s Prešovským samosprávnym krajom v roku 2018. Za štyri ročníky fungovania priniesol 42 zrealizovaných projektov a aktivít na školách za vyše 16-tisíc eur.

Okrem toho, že skvalitňuje prostredie stredných škôl a fungovanie žiackych školských rád, prispieva tiež k realizácii propagačných, dobrovoľníckych a vzdelávacích aktivít. V neposlednom rade posilňuje participáciu žiakov a ich zapájanie do spolurozhodovacích procesov na škole.

-io-

foto: freepik

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.