Stredná zdravotnícka škola v Prešove by mohla mať nový pavilón

Investičný zámer týkajúci sa stavebných úprav jestvujúcich objektov Strednej zdravotníckej školy v Prešove a vybudovania novej prístavby dostal zelenú. Krajskí poslanci odsúhlasili návrh projektu na poslednom tohtoročnom rokovaní. Malo by ísť o zámer za približne 1,9 mil. eur, pričom jeho cieľom je zlepšiť priestorové kapacity školy a tým skvalitniť jej vzdelávací proces.

Vizualizácia prístavby pre SZŠ Prešov

Nový pavilón Strednej zdravotníckej školy v Prešove môže byť po rokoch príprav realitou. Krajský parlament na svojom decembrovom rokovaní schválil investičný zámer týkajúci sa jeho výstavby a tiež stavebných úprav na dvoch existujúcich budovách školy. Dôvodom sú jej priestorové kapacity, ktoré sú v súčasnosti nepostačujúce, ako aj nevyhovujúce normy z hľadiska požiarnej bezpečnosti a hygienických štandardov. Plánovaný projekt bol spracovaný v roku 2022 s rozpočtový nákladom takmer 1,9 mil. eur.

Vizualizácia prístavby pre SZŠ Prešov

Pripravovaná investičná akcia v Strednej zdravotníckej škole v Prešove pozostáva z dvoch stavebných činností. Prvou je rekonštrukcia jej jestvujúcich pavilónov "A" a "B" prepojených spojovacou chodbou, ktorá už čiastočne začala prístavbou požiarnych evakuačných schodísk. Budovy si však vyžadujú ďalšie opravy, a to najmä rekonštrukciu elektroinštalácie.

Ďalšou stavebnou akciou by malo byť vybudovanie samotného pavilónu "C".  Konkrétne by malo ísť o architektonicky podobnú stavbu, akou disponujú ostatné dva pavilóny, presnejšie o jej kompletnú výstavbu od základov po strechu vrátane technického a technologického vybavenia.

Vizualizácia prístavby pre SZŠ Prešov

V pavilóne by po výstavbe mali byť situované  učebne masérov a vodoliečby, kmeňové triedy, ako aj jedáleň s výdajňou jedla a časť šatní, pričom so súčasným objektom ho má spájať prepojovacia chodba. Škola, kde aktuálne v zdravotníckych odboroch študuje vyše 780 žiakov, by tak mala mať všetky objekty v jednom areáli.

Prešovská krajská samospráva má pre projekt už vydané platné stavebné povolenie a aktuálne preň hľadá finančné krytie, aby mohla spustiť proces verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác.

-io-

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.