SPŠ strojnícka v Prešove prešla obnovou za 3,9 mil. eur

Prešovský samosprávny kraj ukončil rekonštrukciu na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Prešove. Projekt zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry za takmer 3,9 milióna eur sa zrealizoval vďaka európskym i vlastným zdrojom kraja v rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov Catching-up Regions. Obnova školy nekončí, v pláne sú ďalšie atraktívne projekty.

Stredná priemyselná škola strojnícka v Prešove má za sebou dôležitý rekonštrukčný zásah.

Vynovené sú strechy jej objektov, elektroinštalácia, zmodernizované sociálne zariadenia a technikou vybavené hneď viaceré laboratóriá. Projekt za 3,85 mil. eur financovaný cez európske zdroje programu IROP a s prispením financií z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja (610-tisíc eur) sa tu podarilo zrealizovať v rekordnom čase za šesť a pol mesiaca.  

„Na začiatku tohto dôležitého projektu bola nielen naša myšlienka, ale aj samotný podnet priamo od školy.  A ja som veľmi rád, že sa to podarilo a dokonca skôr, ako sme plánovali, takže dokončenú stavbu sem mohli odovzdať v predstihu. Položili sme  základy špičkového centra strojárstva s potrebným zázemím, kde budú mať mechatronici a strojári kvalitné prostredie aj špičkové stroje.  Škola musí byť atraktívna zvonku aj zvnútra a musí mať dobrú techniku. To je kľúčové, aby sme študenta a jeho rodiča zaujali pre výber štúdia na tejto škole a napokon aj motivovali pre prácu v regióne. Práve preto posledné roky podporujeme systém duálneho vzdelávania, v ktorom rastieme a máme v ňom viac ako 1 500 žiakov,“ priblížil v pondelok 29. apríla na pôde školy predseda PSK Milan Majerský.

Rekonštrukčné práce v rámci projektu zameraného na zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry školy boli rozdelené do troch častí. Prvá sa týkala obnovy jednotlivých striech ôsmich objektov v celkovej výmere 9 000 m². V rámci tej sa odstránili funkčné poruchy strešného plášťa a predĺžila tak životnosť stavby s predpokladom zníženia prevádzkových nákladov. Práce realizovala firma Eucos SK a vyžiadali si investíciu takmer 995-tisíc eur.

Druhá časť prác zacielila na komplexnú obnovu sociálnych zariadení. Vybudovalo sa tiež WC pre imobilných, vymenili vykurovacie telesá, a v rámci vzduchotechniky sa vyriešilo odvetrávanie toaliet a vybraných miestností. Modernizáciou prešla tiež práčovňa, ktorej stav bol nevyhovujúci. Zhotoviteľom prác za vyše 178-tisíc eur bola firma J.M.J. Pro.

Finančne aj technicky najnáročnejšou bola rekonštrukcia elektroinštalácie. Týkala sa celého objektu školy a zahŕňala opravu hlavného a núdzového osvetlenia, zásuvkových a motorických rozvodov, ako aj rozvádzačov, hlasovej a elektrickej požiarnej i zabezpečovacej signalizácie či školského rozhlasu. Tieto práce prebiehali pod taktovkou Dag Slovakia a stáli viac ako 2,3 mil. eur.

Jeleňová,

„Projekt bol pre školu naozaj kľúčový, pretože sme potrebovali urýchlene riešiť problémy so zatekaním strechy aj elektroinštaláciou. Výzva programu IROP nám preto prišla veľmi vhod. Treba poznamenať, že sa tu viac ako šesť mesiacov pracovalo za plného chodu školy iba s jedno-mesačným dištančným vzdelávaním, čo nie je obvyklá situácia. Za to, že sa dielo podarilo, patrí veľká vďaka všetkým zhotoviteľským firmám, stavebnému dozoru a Prešovskému samosprávnemu kraju za dobré manažovanie tohto projektu a podporu v schvaľovacom procese. Pre školu je to významný krok vpred v skvalitnení jej priestorov a stredného odborného vzdelávania v oblasti strojníctva, elektrotechniky a mechatroniky,“ doplnila riaditeľka SPŠ strojníckej v Prešove Hedviga Rusinková.

Posledná fáza projektu sa zamerala na materiálno-technické vybavenie. Za takmer 321-tisíc eur sa pre školu zaobstaral trenažér virtuálneho zvárania plazmové rezacie zariadenie, 3D simulátory s príslušenstvom,  výukové pracoviská pre elektrotechnikov aj učiteľa,  ako aj výukové systémy pre elektroinštaláciu a rozvody.

Modernizácia SPŠ strojníckej v Prešove ale pokračuje aj naďalej. Čaká ju debarierizácia v rámci Plánu obnovy, implementácia aktivít cez národný projekt „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji II“, ktorý prinesie inovácie jej obsahov vzdelávania, programy mentoringu a tútoringu aj skvalitnenie marketingu. V neposlednom rade  prebehne ďalšie dovybavenie priestorov dielní školy novou technikou za vyše 600-tisíc eur.

*** 

Iniciatíva Catching-up Regions je zameraná na pomoc dobiehajúcim regiónom, na podporu ich rastu a inovácií, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu investícií. Na Slovensku sa realizuje vďaka spolupráci Európskej komisie, Svetovej banky a rezortu investícií, pričom PSK do nej vstúpil v roku 2018. Do stredného odborného školstva prináša komplexný systém a dôležité zmeny vedúce k  modernizácii škôl a skvalitneniu výučby.

-io-

foto: freepik

 

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.