Slovenskí a českí gymnazisti si preverili vedomosti z histórie

Stovky slovenských a českých gymnazistov sa v jeden okamih pustili do riešenia náročných historických otázok. Stalo sa tak počas 31. ročníka dejepisnej olympiády. Jej krajské kolo v prešovskom regióne ako každý aj tento rok usporiadal Prešovský samosprávny kraj (PSK). Na pôde jednej zo svojich stredných škôl túto stredu privítal takmer 70 súťažiacich zo 17 gymnázií.  Najlepšie vedomosti z dejín napokon ukázali študenti z vranovského župného gymnázia, ktorí v krajskom kole zvíťazili.

Tohtoročná medzinárodná dejepisná súťaž študentov slovenských a českých gymnázií odštartovala v stredu 6. apríla o 10-tej hodine. A to súčasne vo všetkých ôsmich slovenských krajoch a tiež v Českej republike. V Prešovskom kraji sa súťažiaci stretli v Spojenej škole na Masarykovej ulici v Prešove. Boli to tímy zo 17 gymnázií – štátnych, cirkevných aj súkromných, z toho z deviatich, ktoré spravuje prešovská župa. Dva najlepšie si vybojovali priamy postup na medzinárodné kolo dejepisnej olympiády v českom Chebe.

FOTO - Dejepisná olympiáda

Historické vedomosti 68 účastníkov olympiády v Prešove preveril približne hodinový test zostavený odbornou komisiou. Každý z tímov pritom tvorili traja súťažiaci (študenti) a jeden nesúťažiaci (dozorujúci pedagóg). Medzi zúčastnenými boli gymnáziá patriace do zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: Gymnázium L. Stöckela v Bardejove, org. zložka Gymnázium Spojenej školy J. Henischa v Bardejove, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu v Humennom, Gymnázium P.O. Hviezdoslava v Kežmarku, Gymnázium J. F. Rimavského v Levoči, Gymnázium Kukučínova v Poprade, org. zložka Gymnázium Spojenej školy T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove, Gymnázium duklianskych hrdinov vo Svidníku a Gymnázium C. Daxnera vo Vranove nad Topľou.

Súťažné tímy tvorili i dejepisci zo Súkromného gymnázia DSA v Bardejove, Gymnázia v Giraltovciach, Gymnázia Spojenej školy sv. J. Pavla II. v Poprade, Gymnázia Spojenej školy D. Tatarku v Poprade či z Gymnázia Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča v Prešove, ako aj z Gymnázia Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove, Evanjelického kolegiálneho gymnázia Evanjelickej spojenej školy v Prešove či Gymnázia sv. Moniky, Prešov.

Podobne ako v iných krajoch Slovenska a v Čechách, tímy tento rok riešili otázky zamerané na európske dejiny rokov 1945 až 1975. Konkrétne išlo o obdobie zahájenia Postupimskej konferencie vrátane udalosti Studenej vojny až do podpísanie Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe.

V náročnom teste napokon najlepšie uspeli a na Medzinárodné kolo dejepisnej olympiády študentov slovenských a českých gymnázií v ČR postúpili mladí dejepisci z Gymnázia C. Daxnera vo Vranove nad Topľou. V troch súťažných kolách získali celkovo 115 bodov.  Do Chebu pocestuje tiež tím z Gymnázia arm. gen. L. Svobodu z Humenného, ktorý v krajskom kole so ziskom spolu 113 bodov obsadil postupové druhé miesto.

Postupovú listinu o niekoľko dní doplní ešte ďalších 15 tímov zo všetkých zapojených krajov zo Slovenska i Čiech. O ich postupe rozhodne počet získaných bodov - v prípade ich rovnosti konkrétne počet v treťom kole, pri opakovanej rovnosti bodov v kole druhom. Z Krajského kola v Prešove je v hre o postup na medzinárodné kolo Gymnázium z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove, ktoré tu obsadilo tretie miesto.

Medzinárodné kolo dejepisnej súťaže je pri Gymnáziu v českom Chebe organizované Nadačným fondom Gaudeamus a predstavuje najväčšie stretnutie stredoškolských českých a slovenských študentov. Vyhlasované je už od roku 1992. Tento rok sa tu študenti pri previerke svojich historických vedomostí stretnú na jeseň v novembri.

-io

foto: freepik, PSK

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.