REKONŠTRUKCIE SŠ PSK - ČASŤ 9.: Gymnázium Lipany

Zateplenie strechy  3. podlažia na Gymnáziu Lipany

Počas letných prázdnin prebiehali na Gymnáziu v Lipanoch intenzívne práce na zateplení 3. nadzemného podlažia v hlavnej budove školy. Tie prispeli k zvýšeniu komfortu na danom podlaží a zároveň k eliminácii únikov tepla.

Zateplenie tu prebiehalo od júla a zahŕňalo tieto práce s hodnotou diela takmer 35 tisíc eur:
- búracie práce
- tesárske a ostatné konštrukcie
- zhotovenie parozábrany,
- montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou
- kladenie kamennej vlny hrúbky 200 mm
- montáž paropriepustnej fólie

K 14. augustu sa tu práce úspešne ukončili.

Gymnázium Lipany tak privítalo svojich žiakov v novom školskom roku v teplejšom šate. Gymnázium Lipany je úspešná škola s vyše 60 ročnou tradíciou, ktorá je cvičnou školou pre univerzity a zároveň vzdelávacou inštitúciou, ktorú navštevovali a navštevujú celé rodiny hornej Torysy. Charakterizuje ju bohatá mimoškolská činnosť, v meste a regióne má významný spoločenský status. Môže sa pýšiť mnohými významnými úspechmi v športe a literatúre.
Škola má zmodernizované priestory, v ktorej sú žiakom k dispozícii školská jedáleň, 2 posilňovne️, spoločenská miestnosť, 5 odborných učební, 2 multimediálne učebne či prenosné laboratórium️. Triedy gymnázia sú vybavené modernými IKT prostriedkami.

foto: freepik, Gymnázium Lipany

-io-

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.