REKONŠTRUKCIE SŠ PSK - ČASŤ 8.: Stredná zdravotnícka škola Prešov

Stredná zdrabotnícka škola Prešov má novú zborovňu a elektroinštaláciu.

V júli sa v Strednej zdravotníckej škole v Prešove začalo s rekonštrukciou zborovne. Od polovice júla sa tu postupne vykonalibúracie práce, osadila oceľová konštrukcia, zrealizovalo sa osekanie a montáž omietok s penetráciou a sieťkovaním, vyrovnali sa podlahy nivelačným poterom, zhotovila sa montáž. Ďalším krokom je maľba priestorov. V rovnakom období sa v škole pristúpilo aj k celkovej rekonštrukcii elektroinštalácie s rozpočtovým nákladom 215 tisíc eura predpokladaným ukončením prác v polovici septembra.

Rekonštrukcia zahŕňa:

- hrubé rozvody ELI, EPS, HSP, PSN, PC sieť,

- sekacie práce pre vloženie káblov,

- následné vysprávky po uložení káblov,

- výkopové práce pre prípojku NN a bleskozvod.

Stredná zdravotnícka škola v Prešove sa tak od nového školského roku pýši jednak vynovenou zborovňou a tiež kompletnou rekonštrukciou elektroinštalácie v suteréne, kabinetoch či učebniach, čo jednoznačne prispieva k zvýšeniu jej bezpečnosti a atraktivity.
Škola má už vyše 70 ročnú históriu v príprave absolventov na výkon zdravotníckeho povolania. Praktická príprava na sa tu realizuje v odborných učebniach, ktoré sú vybavené najmodernejším zdravotníckym vybavením, pomôckami a IKT technikou. Škola má k dispozícii telocvičňu a posilňovňu, saunu či jacuzzi. Stredná zdravotnícka škola sa môže pochváliť vysokým percentom uplatniteľnosti jej absolventov na trhu práce v SR a EÚ.

foto: SZŠ Prešov, freepik

-io-

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.