REKONŠTRUKCIE SŠ PSK - ČASŤ 7.: Spojená škola Svidník

Gymnasium illustration of college or school gym and sport hall interior. Free Vector

Rekonštrukcia kotolne a telocvične v Spojenej škole Svidník - žiaci budú cvičiť vo vyššom komforte. Projekt rekonštrukcie telocvične s rozpočtom viac ako 210 tisíc eur bol v Spojenej škole navrhnutý za účelom odstránenia porúch a deformácií jednotlivých stavebných konštrukcií a technického vybavenia. Rekonštrukcia sa týka havarijného stavu drevenej palubovej podlahy veľkej telocvične, netesnosti strešného plášťa plochých striech, poškodených vonkajších a vnútorných omietok stien či okien . A ďalej vertikálnych hydroizolačných vrstiev strešného plášťa, poškodených a energeticky náročných interiérových svietidiel, poškodeného a úsekovo nefunkčného dažďového odkvapového systému, ako aj kondenzačných plynových kotlov regulačnej jednotky.

Projekt prináša:

- celkové zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obalových konštrukcií

- zníženie energetickej náročností objektu

- úpravu dispozičného riešenia a prevádzkových čiar priestorov medzi veľkou a malou

- telocvičňou podľa požiadavky investora

- zlepšenie mechanických vlastností a prevádzkových charakteristík hlavnej účelovej častí objektu.

Rekonštrukčné práce tu prebiehajú v plnom rozsahu, rekonštrukcia kotolne je ukončená.

Spojená Škola Svidník je modernou, otvorenou školou 21. storočia. Mladým ľuďom otvára dvere do sveta odborných vedomostí a dáva im možnosť zažiť úspech. Škola má k dispozícii moderne vybavené odborné učebne, posilňovňu🏋️ a športový areál, ponúka prax v renomovaných hoteloch vo Vysokých Tatrách a mnohé medzinárodné certifikáty.

foto: Spojená škola Svidník, freepick

-io-

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.