REKONŠTRUKCIE SŠ PSK - ČASŤ 5.: Hotelová akadémia Prešov

Svoju tvár mení aj jedna z najstarších škôl v Prešove – Hotelová akadémia.

V období, kedy sa z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej koronavírusom v školách nevyučovalo a v čase prázdnin začali v Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov realizovať stavebné v rámci projektu IROP pod názvom „Zvyšovanie počtu žiakov Hotelovej akadémie na praktickom vyučovaní“Stavebné práce tu intenzívne pokračujú aj v týchto dňoch, aby mohla škola svojich žiakov a pedagógov v novom školskom roku privítať v bezpečnejšom a atraktívnejšom vzhľade.

Práce konkrétne zahŕňali/zahŕňajú:

- zateplenie a výmenu strešnej krytiny na najstaršej časti budovy,

- výmenu okien a dverí v najstaršej časti budovy,

- výmenu podláh, elektroinštalácie a kúrenia v odborných učebniach informatiky,

- položenie podlahy na chodbe pri odborných učebniach stolovania,

- vybudovanie WC pre imobilných návštevníkov školy,

- prístavbu šatní,

- rekonštrukciu hlavného vstupu do budovy školy,

- opravu fasády v podchode Floriánovej brány.

V súčasnosti škola pripravuje realizáciu ďalších 2 investičných akcií financovaných z prostriedkov PSK. Rekonštrukciu spadnutého oplotenia a brány na školský pozemok a Rekonštrukciu a zateplenie administratívnej budovy školyHA v Prešove má za sebou bohatú minulosť a je jednou z najstarších stredných škôl v meste s vyše 9️0️-ročnou históriou. Môže sa pochváliť dlhoročnými skúsenosťami v odbore, výbornými výsledkami, bohatými domácimi i zahraničnými kontaktmi a aktivitami, napr. zahraničnými stážami, vynikajúcou spoluprácou so zamestnávateľmi a vysokými školami. Škola ide s dobou, o čom svedčí pravidelná modernizácia a aktualizácia jej učebného obsahu.

foto: Hotelová akadémia Prešov, freepick, 

-io-

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.