REKONŠTRUKCIE SŠ PSK - ČASŤ 18.: Gymnázium P. O. Hviezdoslava Kežmarok

Telocvičňa Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku bola postavená v 70. rokoch 20. storočia a až dosiaľ bola v nepretržitej prevádzke bez akejkoľvek väčšej opravy či obnovy. Začiatkom školského roka sa začalo s rekonštrukciou jej strechy, ktorej predchádzala výmena častí okenných výplní.

Na obnovu rekonštrukcie strechy telocvične gymnázia v Kežmarku poskytol PSK finančné prostriedky vo výške 215 000 eur, na výmenu okenných výplní prispel Odbor školstva PSK sumou 16-tisíc eur. Veríme, že už čoskoro nadíde čas, kedy sa do zrekonštruovanej telocvične vrátia žiaci školy v rámci vyučovacích hodín telesnej výchovy a mimo nich aj športová verejnosť.

Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok je školou s dlhou a bohatou históriou. Je to moderná, otvorená škola disponujúca odborným i materiálnym potenciálom schopným zabezpečiť najvyššiu úroveň vzdelávania a výchovy žiakov. Stavia na modernizácii vyučovacieho procesu, posilnení vyučovania cudzích jazykov a prírodovedných predmetov. Pripravuje žiakov na ďalšie štúdium na vysokej škole, no zároveň aj na uplatnenie v praxi, na osobný a spoločenský život. Neodmysliteľnou súčasťou gymnázia a jeho žiakov je mnohonásobne celoštátne ocenený časopis STRETNUTIA či školská kapela IN MEDIAS RES.

Foto: Gymnázium P. O. Hviezdoslava Kežmarok, freepik

-io-

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.