REKONŠTRUKCIE SŠ PSK - ČASŤ 15.: SPŠ technická Bardejov

Bezbariérový vstup v SPŠ technickej Bardejov

Začiatkom októbra 2020 sa začali stavebné práce na vstupoch do budovy župnej SPŠ technickej Bardejov. Na vstupe hlavného vchodu sa vykonali základné stavebné úkony pre pokladanie dlažby a obkladu. Na vstupe zadného vchodu bola položená zámková dlažba a zábradlie. Súčasťou investičnej akcie v SPŠ technickej, na ktorú PSK poskytol financie vo výške 25 tisíc eur, je aj vybudovanie bezbariérového vstupu, ktorý by mal tvoriť súčasť každej verejnej budovy a uľahčiť do jej priestorov prístup všetkým prichádzajúcim.

Vo svojom regióne je SPŠ technická Bardejov jedinou školou svojho druhu. V meste Bardejov existuje už skoro 70 rokov. Za ten čas vychovala mnoho žiakov, z ktorých mnohí zastávali a zastávajú významné funkcie nášho verejného života. Škola sa dlhodobo zapája do rôznych projektov a súťaží, ktoré rozširujú odborné kompetencie žiakov, čím sa zvyšuje ich pripravenosť pre potreby trhu práce.  Jej súčasťou je internát, posilňovňa, bufet či oddychový park. V rámci CISCO Akadémie žiaci môžu získať certifikáty CCNA Routing and Switching: Introduction to Networks a CCNA Routing and Switching: Routing and Switching Essentials.

foto: SPŠ techická Bardejov, freepik

-io-

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.