REKONŠTRUKCIE SŠ PSK - ČASŤ 14.: GJAR Prešov

Nová biologická učebňa na GJAR Prešov - vybudoval sa v nej nový elektro okruh, má nový laboratórny nábytok či projekčné vybavenie.

Gymnázium Jána Adama Raymana Prešov sa môže pochváliť novou učebňou biológie, ktorá prešla kompletnou rekonštrukciou. Po tej získala atraktívny vzhľad a kvalitné vybavenie.

V rámci rekonštrukčných prác sa v učebni:

- vybudoval nový elektro okruh na 230 V

- zrekonštruoval vodovodný systém

- vymaľoval priestor

- učebňa sa zariadila laboratórnym nábytkom na mieru

- doplnila projekčným vybavením a zariadeniami virtuálnej reality

- zakúpili sa do nej učebné pomôckya mobilný digestor

Biologická učebňa je zatiaľ posledná v rade zrekonštruovaných odborných učební na GJAR Prešov. Na gymnáziu sa jej rekonštrukciou položili základy pre kvalitnú experimentálnu činnosť v prírodovedných predmetoch chémia, fyzika a biológia.

Gymnázium Jána Adama Raymana patrí medzi prestížne školy v Prešovskom kraji. Má ambíciu byť stredoškolským výučbovým centrom, ktoré podporuje excelentnosť v myslení, metodike a obsahu práce učiteľov s cieľom zatraktívniť vzdelávanie a pripraviť žiakov – absolventov pre potreby trhu práce. Ponúka žiakom náročnú a kvalitnú možnosť prípravy na zvolené vysokoškolské štúdium. Škola je známa kvalitou ľudského potenciálu svojho pedagogického zboru, jej súčasťou je množstvo špecializovaných učební, dve telocvične či posilňovňa. Ponúka štúdium so štvorročným a osemročným vzdelávacím programom.

foto: GJAR Prešov, freepik

-io-

 

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.