REKONŠTRUKCIE SŠ PSK - ČASŤ 13.: ŠUP Svidník

ŠUP Svidník má zrekonštruované sociálne zariadenia v budove Klubu mladých

Aj v ŠUP Svidník sa nedávno pustili do novej investičnej akcie , konkrétne rekonštrukcie sociálnych zariadení pre mužov a ženy v budove Klubu mladých pri SPŠ Svidník/malá telocvičňa. Touto rekonštrukciou sa zabezpečilo dosiahnutie požadovaných parametrov školských priestorov, ktoré maximálne uspokoja potreby študentov a zamestnancov školy a tiež jednoznačne prispelo k zvýšeniu komfortu a atraktivity priestorov.

Investičná akcia zahŕňala:
- výmenu kanalizácie
- výmenu celkových podláh
- výmenu hydroizolácií podláh a stien
- vymurovanie nových priečok
- inštaláciu novej elektorinštalácie
- inštaláciu elektrického odvetrania
- inštaláciu svietidiel
- zníženie stropu
- výmenu okien
- inštaláciu nových sprchovacích kútov a sanity
- osadenie nových dverí
- rekonštrukciu tepelných rozvodov a tepelných telies
- inštaláciu nového plynového kotla

Škola umeleckého priemyslu Svidník (do septembra 2020 Spš Svidník) vo svojej takmer 40 ročnej histórii vychovala a naďalej vychováva odborníkov v oblasti odevného dizajnu, propagačnej grafiky a v posledných rokoch aj reklamnej tvorby. Dobré meno školy je založené na kvalite vyučovania a riadenia, motivácii a spokojnosti študentov. Súčasťou školy je grafické štúdio, fotografický a výtvarný ateliér, jazykové a počítačové učebne či posilňovňa. Jej študenti sa zapájajú do mnohých súťaží, stáží či módnych prehliadok doma aj v zahraničí.

 

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.