REKONŠTRUKCIE SŠ PSK - ČASŤ 1.: SOŠ drevárska Vranov n./Topľou

Budova školských dielní v SOŠ drevárskej Vranov n/Topľou bude v novom – krajšom, zdravšom a teplejšom šate.  

Aktuálne tu prebieha zateplenie obvodového plášťa budovy školských dielní. Nedostatočné tepelnoizolačné vlastnosti obvodového muriva spôsobili v miestach rohov a betónových prekladov nad oknami vznik plesní. Dochádzalo k znehodnocovaniu zrekonštruovaného priestoru, ktorý pre žiakov a zamestnancov predstavoval zdravotné riziko.

Budova dielní je už celá zateplená a opatrená vonkajšou farebnou omietkou. V rámci prác sa pod pôvodnú strechu budovy zhotovila podmurovka a izolácia, krytina strechy sa predĺžila, uložila sa nová atika a zvody, pri schodisku jednej zo stien sa odstránila statická porucha.
Investičné práve vo výške takmer 125 tisíc eur by mali byť dokončené pred začiatkom nového školského roka. Žiakov tak po lete privíta budova školských dielní v novom a atraktívnom šate.

V SOŠ drevárska je modernou vzdelávacou inštitúciou technického zamerania, ktorá veľmi úzko spolupracuje s podnikateľskou sférou v regióne. V rámci praktického vyučovania má k dispozícii kovoobrábacie dielne, dielne pre odbor autoopravár, učebne pre odbor mechanik počítačových sietí, priestory pre ručné opracovanie dreva, veľkú dielňu strojového opracovania dreva a pod.

Na dielňach školy sa finišuje s veľkou obnovou v rámci projektu IROP, vďaka ktorému sú v nich inštalované moderné, číslicovo riadené stroje🖲. V SOŠ drevárskej je ešte v tomto roku naplánovaná aj realizácia rekonštrukcie strechy telocvične, stolárskych dielní a skladu v celkovej výške viac ako 260 tisíc eur.

foto: freepick, SOŠ drevárska Vranov nad Topľou

-io-

 

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.