Prešovský kraj ocenil NAJ ONLINE UČITEĽA

Stal sa ním František Tkáč z Cirkevnej spojenej školy v Bardejove

Víťazom ankety Naj online učiteľ PSK sa stal František Tkáč z Cirkevnej spojenej školy v Bardejove. Špeciálne ocenenie získal za svoj inovatívny prístup počas dištančného vyučovania, ktoré prebiehalo online formou. Do ankety ho nominovali žiaci, ktorým je  triedny učiteľ.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) ocenil vo štvrtok 7. októbra najlepších online učiteľov z celého kraja. Urobil tak pri príležitosti Svetového dňa učiteľov, ktorý si pedagógovia pripomínajú 5. októbra. Župa odovzdala nominačné listy celkovo 35 učiteľom. Naj online učiteľ PSK si zo špeciálneho oceňovania odniesol plaketu. nDo ankety Naj online učiteľ PSK nominovali svojich učiteľov samotní žiaci. A to v priebehu dvoch mesiacov, od 16. júna do 16. augusta. Do ankety mohli nominovať pedagógov zo všetkých stredných škôl v kraji, teda župných, súkromných i cirkevných, za ich originálny a inovatívny prístup počas dištančného vyučovania. „Keďže už druhý rok nám kvôli pandémii absentuje tradičné oceňovanie pedagógov a žiakov Sophista pro regione a Lux Mentium, rozhodli sme sa zrealizovať špeciálnu anketu, kde náročnú prácu a nasadenie učiteľov počas covidového roka mohli oceniť samotní žiaci. Som veľmi rád, že nám prišli desiatky nominácií, ktoré vyzdvihovali mimoriadne úsilie pedagógov učiť spoza počítača. Ako bývalý učiteľ si totiž uvedomujem, aké ťažké muselo byť vzdelávanie takouto novou formou, kedy učiteľ musí žiaka nielen niečo naučiť, ale v prvom rade ho musí zaujať, aby vôbec dával pozor. Teší ma, že takých učiteľov máme aj v Prešovskom kraji. A to nielen na našich školách, ale aj na súkromných a cirkevných,“ zhodnotil predseda PSK Milan Majerský.

Celkovo obdržala samospráva 76 nominácií s menami 35 učiteľov. Do užšieho výberu na základe žiackych nominácií a hodnotenia odbornej poroty postúpili Zuzana Šoltisová zo Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove, Peter Svatuška z SOŠ technickej v Humennom a František Tkáč z Cirkevnej spojenej školy Bardejov, org. zložka bilingválne Gymnázium sv. Jána Bosca. Naj online učiteľom PSK sa napokon suverénne stal František Tkáč, ktorého do ankety navrhla jeho vlastná trieda. „Hovorí sa, že dobrý učiteľ musí byť aj dobrým psychológom. Okrem toho, že by mal byť svojim žiakom vzorom a dostatočne sa o nich zaujímať, tak spolu s odovzdávaním vedomostí a teórie v škole, by mal presadzovať aj skutočne životne hodnoty. My - štvrtáci z Cirkevného bilingválneho gymnázia sv. Jána Bosca v Bardejove, máme šťastie, že máme triedneho učiteľa, Mgr. Františka Tkáča, ktorý rád poradí, vypočuje a objíme vždy vtedy, keď to práve jeden z nás najviac potrebuje. Pána učiteľa neodradila ani pandémia. Počas celého roka nás podporoval a bol nám veľkou oporou. Samozrejme, že nedopustil ani to, aby jeho on-line hodiny ubrali na hodnote a kreativite,“ napísali žiaci v nominácii.

Cenu si mladý učiteľ z Cirkevnej spojenej školy v Bardejove prebral z rúk predsedu PSK Milana Majerského. Následne sa ku gratulantom pridala aj samotná trieda štvrtákov cez videoprojekciu. „Napriek tomu, že sme boli online, snažil som sa dostať k žiakom čo najbližšie, vymýšľať čo sa dá a nie čo sa nedá. Bola to výzva učiť dištančne, pretože zo dňa na deň sme zostali doma a museli sme sa naučiť, ako teraz učiť, ako používať tímsy a ako rozdeliť hodiny, aby to nebola pre žiakov nuda. Myslím si, že všetci, čo sme tu dnes sedeli, sme sa s tým popasovali celkom dobre. Ďakujem svojim žiakom za nomináciu, pretože bez nich by som tu dnes nestál,“ uviedol po vyhlásení výsledkov víťaz ankety František Tkáč.

V aktuálnom školskom roku 2021/2022 chce kraj pokračovať už v tradičnom oceňovaní Sophista pro regione/Učiteľ múdrosti pre región a Lux Mentium/Svetlo poznania v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie.

 

- io-

foto:freepik, PSK

Zoznam nominovaných učiteľov v ankete Naj online učiteľ PSK 2020/2021:

Prvá skupina – (odovzdávanie ocenení 10:00 -10:30):

JANA BAŇASOVÁ  - Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany

MÁRIO BAŠISTA – Stredná odborná škola gastronómie a služieb Prešov

BARBORA BEDNARČÍKOVÁ – Spojená škola Sabinov

HEDVIGA ČIŠKOVÁ – Škola umeleckého priemyslu Prešov

ZUZANA GOMOĽOVÁ – Stredná zdravotnícka škola Prešov

ŠTEFAN GRICH – Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany

ANTON KAŇUŠČÁK – Stredná odborná škola technická Prešov

DÁVID KULPA – Stredná zdravotnícka škola Prešov

JOZEF MALINOVSKÝ – Stredná priemyselná škola strojnícka Prešov

AMÁLIA MATIOVÁ – Spojená škola Sabinov

MARIÁN MÁLEK – Spojená škola Sabinov

VIERA PETRUŠKOVÁ – Stredná priemyselná škola stavebná Prešov

IVANA RUMANOVSKÁ – Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany

ONDREJ SABOLČÍK – Gymnázium Konštantínova Prešov

VERONIKA STOLÁRIKOVÁ – Spojená škola Masarykova Prešov

KATARÍNA TRUSOVÁ – Stredná odborná škola služieb Prešov

JANA TVERDÍKOVÁ – Stredná zdravotnícka škola Prešov

MARTA VYŠŇOVSKÁ – Stredná odborná škola služieb Prešov

Druhá skupina – (odovzdávanie ocenení 11:00 -11:30):

MARTINA BARTKOVÁ  - Katolícka spojená škola svätého Mikuláša Prešov

JURAJ BEŇAČKA – Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej Prešov

DANIELA ČEKOVSKÁ – Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok

ZUZANA DLUGOŠOVÁ – Stredná odborná škola pedagogická Prešov

KAMIL HARMAN – Stredná odborná škola Alexandra Dubčeka Vranov nad Topľou

ZUZANA KOLPÁKOVÁ – Stredná odborná škola pedagogická Prešov

JANA KONTUĽOVÁ – Gymnázium svätého Jána Zlatoústeho Humenné

MATEJ KOŠÍK – Stredná odborná škola pedagogická Prešov

JANA KOVÁČOVÁ – Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou

JARMILA LUKÁČOVÁ – Stredná odborná škola Snina

PETER SVATUŠKA – Stredná odborná škola technická Humenné

ZUZANA ŠOLTISOVÁ – Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej Prešov

FRANTIŠEK TKÁČ – Cirkevná spojená škola, bilingválne gymnázium sv. J. Bosca Bardejov

JOZEF TORMA – Strená odborná škola Alexandra Dubčeka Vranov nad Topľou

SLAVOMÍR TULEJA – Gymnázium armádneho generála L. Svobodu Humenné

MÁRIA ULIČNÁ – Stredná odborná škola pedagogická Prešov

JOZEF VOJTEK – Katolícka spojená škola svätého Mikuláša Prešov

Užší výber:

ZUZANA ŠOLTISOVÁ – Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej Prešov

PETER SVATUŠKA – Stredná odborná škola technická Humenné

Naj online učiteľ PSK 2020/2021:

FRANTIŠEK TKÁČ – Cirkevná spojená škola, bilingválne gymnázium sv. J. Bosca Bardejov

 

 

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.