Prešovský kraj má 14 zlatých dofákov

Koncom júna si 116 mladých ľudí z celého Slovenska prevzalo v Primaciálnom paláci v Bratislave významné a najnáročnejšie - zlaté medzinárodné ocenenie vojvodu z Edinburghu.

Medzi inými aj 14 mladých z týchto 9 stredných škôl Prešovského kraja:

  • Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda, Humenné
  • Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
  • Gymnázium Konštantínova, Prešov
  • Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča
  • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Humenné
  • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov
  • Spojená škola bl. Biskupa Gojdiča, Prešov
  • Súkromná spojená škola European English School, Prešov
  • Súkromná spojená škola Rovná, Poprad

Sú medzi nimi aj dvaja zlatí „dofáci“ zo stredných škôl, patriacich do zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, a to Branislav Čakurda z Gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou a Paulína Urdová z Gymnázia Konštantínova Prešov. Zaujímavosťou je, že zlaté ocenenie získali aj v roku 2020.

Tohto roku im ho odovzdal britský veľvyslanec na Slovensku Nigel Baker. Získať ho nie je vôbec jednoduchú. Vyžaduje si hlavne veľa sebazaprenia a pravidelnú prácu vyše rok a pol na plnení cieľov v troch oblastiach - rozvoj talentu, šport, dobrovoľníctvo, absolvovanie dobrodružnej expedície a rezidenčného projektu.

-io-

fotot: freepik a DofE Slovensko - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.