Predseda PSK Milan Majerský diskutoval s mládežou

PSK podporuje aktivity mládeže, ktoré  číri aj prostredníctvom Rady mládeže Prešovského kraja medzi rovesníkov i širokú verejnosť. Pre aktuálne stále sprísnené opatrenia sa v diskusii 27. apríla stretli predseda PSK Milan Majesrký a skupina žiakov i členovia rady aj tentoraz online, aby sa informovali o jej činnosti, rozbehnutej grantovej schéme #zlepšimeto  a novom dobrovoľníckom mentoringovom projekte POrada. V PSK sa mnoho mladých ľudí aktívne zapája do verejných vecí, sú zvedaví, pýtajú sa a hľadajú odpovede na to, čo ich trápi. Mnohí z nich sa v čase pandémie zapojili tiež do iniciatívy PSK pre ľudí a neváhali podať pomocnú ruku starším spoluobyvateľom.

Mentoringový projekt POrada vznikol, aby pomohol zlepšiť fungovanie žiackych školských rád (ŽŠR). Do projektu sa mohla prihlásiť akákoľvek stredná škola z Prešovského kraja. Mentoringový program vytvorili členovia Stredoškolského parlamentu PSK (SP PSK) v spolupráci s Radou mládeže Prešovského kraja. Na vzdelávacom imProve stretnutí identifikovali problém žiackych rád – nepomer vo fungovaní ŽŠR v kraji – a vymysleli nástroj na jeho riešenie.

Mentori dnes, vďaka pravidelným online stretnutiam, pomáhajú v rozvoji tímov ŽŠR z Prešovského kraja. Zapojili sa dobrovoľnícky. Hľadajú riešenia problémov zverených rád a odovzdávajú im praktické rady a tipy na zlepšenie ich fungovania. Navzájom si tak, formou mladí-mladým, odovzdávajú cenné skúsenosti. Projekt POrada – mentoring ŽŠR sa pomaly blíži ku koncu a my sa tešíme, keď zverejníme, čo všetko sa v jednotlivých ŽŠR podarilo vylepšiť.

-io-

fotot: freepik

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.