Pozrite si sprievodcu novým školským rokom 2020/2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo Sprievodcu školským rokom 2020/2021 (bývalé Pedagogicko-organizačné pokyny), ktoré boli schválené ministrom Branislavom Gröhlingom. 

Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2020. Sprievodca zahŕňa organizačné pokyny MŠVVaŠ SR,informácie o celoslovenskom testovaní žiakov základných škôl, celoslovenskom testovaní pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, medzinárodných meraniach, maturitných skúškach a súťažiach. 

V jeho úvode sa žiakom a pedagógom prihovára minister Branislav Gröhling s dôrazom na uplynulé mesiace a II. polrok školského roka 2019/2020, vzdelávací a výchovný proces ktorého poznačila pandémia koronavírusu a tiež s poďakovaním za zvládnutie náročnej situácie. 

„Vážení učitelia, pedagogickí aj odborní zamestnanci, milí čitatelia, obvykle Vás minister alebo ministerka oslovuje v úvode Pedagogicko-organizačných pokynov. Tento rok sa Vám prihováram cez stránky Sprievodcu školským rokom 2020/2021. Ide o zoštíhlenejšiu a jednoduchšiu verziu predošlých dokumentov, ktorej cieľom je poskytnúť Vám potrebné informácie v zrozumiteľnejšej forme.

V marci školského roka 2019/2020 nás všetkých nečakane zasiahol koronavírus. V dôsledku uzavretia škôl išlo o pomerne náročné obdobie. Dovolím si tvrdiť, že ste ho všetci zvládli bravúrne. Za to Vám patrí naša veľká vďaka. Veľmi dobre ste si poradili s dištančným vzdelávaním – či už s pomocou digitálnych technológií, prostredníctvom pracovných listov alebo inak.

Zo strany ministerstva školstva sme sa Vám snažili čo najviac v tejto situácii pomôcť. Preto sme s kolegami hneď po nástupe spustili portál Učíme na diaľku, na ktorom sme pre učiteľov, žiakov aj rodičov zhromažďovali dostupné vzdelávacie materiály, webináre, digitálne zdroje a iné pomôcky, ktoré mohli školy využívať pri dištančnom vzdelávaní. Okrem toho sme sa snažili učiteľom a školám včas poskytovať všetky potrebné informácie, usmernenia, rozhodnutia a dôležité termíny. Napĺňali sme tak náš cieľ – komunikovať, informovať a byť otvoreným ministerstvom.

Pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, v spolupráci s priamo riadenými organizáciami ministerstva, vznikli špeciálne webináre súvisiace s výučbou na diaľku, ako aj pomocné pracovné listy, ktoré mohli využívať pre žiakov bez pripojenia na internet. Pre nás všetkých to bolo nové a rušné obdobie. Rovnako ako školy, aj my sme robili maximum pre to, aby sme toto obdobie spoločne so všetkými pracovníkmi škôl a školských zariadení zvládli čo najlepšie.

Verím, že tento neľahký čas je už za nami a teraz sa spoločne môžeme pozerať dopredu, nabrať sily a energiu do nového školského roka, ktorý bude pokojnejší a tvorivejší.

Dúfam, že od septembra sa nielen vrátime do bežného života na školách, ale zároveň v školstve konečne pocítime aj dlho žiadané pozitívne zmeny, na ktorých sme už začali pracovať. Napríklad aj v podobe otvorenia učebnicového trhu, ktorý chceme pre školy zjednodušiť, v budúcnosti rozširovať pre ďalšie ročníky a zároveň chceme aj stále rozširovať ponuku učebníc, ktoré školy budú môcť využívať.

Za Vašu prácu Vám ešte raz patrí veľká vďaka. Do nového školského roka Vám želám veľa úspechov, veľa energie a hlavne radosti z Vašej práce.“

Sprievodca školským rokom na stiahnutie

zdroj: minedu.sk, foto: freepick

 

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.