NÚCEM pripravil e-testy na upevnenie vedomostí aj pre stredoškolákov

Aj pre stredoškolákov, ktorí sa v tomto období vzdelávajú dištančne alebo sa postupne vracajú do škôl, pripravil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) širokú ponuku elektronických vedomostných testov. Testy pre žiakov SZŠ a stredoškolákov sa zameriavajú na overovanie vedomostí žiakov z matematiky a slovenčiny na slovenských aj maďarských školách a tiež na hodnotenie čitateľskej a matematickej gramotnosti. Žiaci si môžu ďalej zopakovať na príslušnej úrovni anglický a ruský jazyk. Tieto testy môžu učitelia so žiakmi využiť na zopakovanie a prehlbovanie učiva, na upevňovanie medzipredmetových vzťahov a gramotností. Výsledky testov môžu byť pre učiteľov dobrou spätnou väzbou na vyrovnávanie rozdielov v úrovni vedomostí žiakov počas dištančného vzdelávania.

Od 10. februára do 23. marca 2021 umožňuje NÚCEM základným a stredným školám využívať databázu elektronických testov v systéme e-Test. Žiaci si môžu testy spustiť aj v domácom prostredí na počítačoch alebo notebookoch, predbežný výsledok sa dozvedia okamžite po ukončení testu. Pripravená je pre nich široká ponuka elektronických testovaní zameraná na vedomosti, zručnosti a aj na gramotnosti.

Stredoškoláci z gymnázií aj stredných odborných škôl si môžu overiť svoje vedomosti a schopnosť porozumieť rôznym textom v testoch čitateľskej gramotnosti, ktoré sú k dispozícii tak žiakom zo slovenských škôl, ako aj žiakom zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Pre druhákov na stredných školách je pripravený test z matematickej gramotnosti. Tretiaci sa môžu ohodnotiť v teste zo slovenského jazyka a literatúry, na školách s vyučovacím jazykom maďarským zasa z maďarského jazyka a literatúry. Žiaci na gymnáziách a stredných odborných školách si môžu overiť aj jazykové kompetencie v testoch z anglického jazyka na úrovniach B1 aj B2. Majú k dispozícii aj test z ruského jazyka na úrovni B1.

„Školám odporúčame, aby tieto testy využívali na opakovanie a upevňovanie učiva so žiakmi počas dištančného vzdelávania. Tiež je to príležitosť na prehĺbenie medzipredmetových vzťahov, keďže v ponuke sú aj e-testy na kľúčové gramotnosti,“ uviedla Romana Kanovská, riaditeľka NÚCEM. „Učiteľom neodporúčame, aby výsledky testov používali na známkovanie žiakov, keďže mali odlišné podmienky na domáce vzdelávanie. Výsledky však môžu byť pre učiteľov dobrou spätnou väzbou na vyrovnávanie rozdielov v úrovni vedomostí žiakov počas dištančného vzdelávania,“ vysvetlila Kanovská.

Bližšie usmernenia súvisiace s ponukou školských e-testovaní sú uvedené na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania: http://www.etest.sk/e-testovania-zima-2021-februar-marec/.

zdroj: minedu, foto: freepik

-io-

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.