NAŠI GYMNAZISTI VYHRALI SÚŤAŽ BARS 2023 A PÔJDU DO JAPONSKA

Celoštátna vedecká súťaž BARS 2023 opäť oslovila stovky mladých stredoškolských študentov a študentky. Celkovo sa zapojilo 252 žiakov a ich lektorov z celého Slovenska. Deviatim trojčlenným kolektívom udelili titul úspešného riešiteľa. Finále sa uskutočnilo v Kongresovom centre SAV Smolenice. Víťazom súťaže sa stal spojený tím študentov z Gymnázií Žiliny, Popradu a Prešov.

„Tento ročník bol najsilnejší od roku 1993. Okrem úplne najlepšej práce (86 % úspešnosť) finalisti dosiahli v priemere až o deväť percent vyššie hodnotenia ako v doterajších súťažiach, čo spôsobila ich šikovnosť kombinovaná s priekopníckym používaním umelej Inteligencie,“ zdôraznil vedúci organizačného tímu súťaže Peter Vršanský z Ústavu zoológie SAV, v. v. i. a Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. Dodal, že používanie umelej inteligencie (AI) v takto prírodne zameranom projekte je desivé, uvedomiac si novú úroveň, ktorá je vďaka AI takmer o desatinu vyššia.

Najväčšou pridanou hodnotou bola bonusová úloha výsadby pôvodných neovocných stromov, ktorá bola podmienená legálnosťou a dokumentáciou od štátnych orgánov. V projekte BARS 3 sa vysadil celý nový les, a to 6156 stromov ako prídavok ku 1361 stromom vysadených v rámci projektu BARS 1 (v projekte BARS 2 sa počet stromov nedokumentoval). V rámci Projektu BARS sa tak vysadilo spolu vyše 8000 stromov.

Finalisti a finalistky v Smoleniciach počas štvordňového sústredenia hravou formou absolvovali množstvo rôznych testov a ďalších aktivít, ktoré pripravili samotní študenti. „Žiaci absolvovali aj celodenný výlet na najvyšší vrchol Malých Karpát Záruby, počas ktorého plnili rôzne úlohy. Čo je pozoruhodné, jeden z tímov suploval horskú službu, keďže sú v ňom účastníci majstrovstiev sveta v orientačnom behu,“ doplnil paleobiológ P. Vršanský. Finalisti riešili prípad vraždy a strelecké súťaže pod vedením jednej z finalistiek, reprezentantky SR v trape.

Najlepšiu prácu si v testoch obhájili Anna, Soňa a Marek. Ceny víťazom odovzdal a informovaním o najnovších míľnikoch indickej vedy žiakov motivoval zástupca Veľvyslanectva Indie v Bratislave, výsledky potvrdili aj J. E. veľvyslanec Japonska na Slovensku Yasuhiro Kawakami, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Robert Ševčík a vedúci projektu Peter  Vršanský zo SAV.

Víťazi budú mať možnosť prežiť mesiac v divokej prírode, navštívia najstaršie lesy, budú stopovať šelmy, zaznamenávať živočíchy neznáme pre vedu, prispejú k ochrane najvzácnejších lesov Ázie a pomôžu medzinárodným vedeckým tímom v geologickom a paleontologickom výskume (v spolupráci aj s Harvardovou, Yalovou, Sorbonnskou a Cambridgeskou univerzitou).    

Vedeckú súťaž organizuje Slovenská akadémia vied v spolupráci s MŠVVaŠ SR (so záštitou ministra), Veľvyslanectvom Japonska na Slovensku, Jej Excelenciou veľvyslankyňou Indie na Slovensku a združením AMBA pod záštitou UNESCO.

Výsledky súťaže BARS 2023

  • 1. miesto: (Mária Iványiová, lektor) Gymnázium Varšavská 1677/1, Žilina (Anna Podmanická), Gymnázium Kukučínova 4239/1, Poprad (Soňa Vasiľová), Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, 08001 Prešov (Marek Ištok) 46/156.5 (1100)
  • Náhradníci: Gymnázium Grösslingová 18, (Sylvia Martinkovičová, lektor; Rudolf Kusý, Matúš Pokorný, Tomáš Kodaj) 36 (5 od žiakov ako najobľúbenejší tím)/136 (225)
  • 2. miesto: Gymnázium Grösslingová 18, Bratislava (Sylvia Martinkovičová, lektor; Filip Bukovác, Jaroslav Janáček, Tomáš Kasza) 34/136 (1500)
  • 3. miesto: Gymnázium Jána Hollého, Trnava (Mgr.Sylvia Slobodová lektor; Ayelin, Emma, Jozef) 31/136 (930) 
  • 4. miesto: (lektor RNDr. Zuzana Dzurišinová PhD; Juraj Polomský, Natália Ivanecká, Eliška Výhonská, Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov) 28/140.5 (200) 
  • 5. miesto: Gymnázium Vrbové (Mgr. Andrea Michálková, lektor; Tomáš Cuĺba, Tereza Bernovská, Petronela Marčeková) 27/138 (151)
  • 6. miesto: Spojená škola, Štúrova 848, Detva (Ing. Valéria Čiamporová, lektor; Dominika Oláhová, Marian Lupták, Mária Výbošťoková) 21/139.5 (300)

-sav-

foto: freepik, dpomedár.sk, botany.cz, sav.sk

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.