Národnú značku Angažovaná škola 2023 získali aj školské inštitúcie PSK

Logo Angažovaná škola

Štvrtý ročník prestížneho národného oceňovania slovenských škôl za service learningové projekty má svojich laureátov. Oficiálna značka Angažovaná škola putuje znovu aj do Prešovského kraja.  Držiteľom najvyššej zlatej a víťazom v kategórii mimo vyučovania sa konkrétne stal Školský internát v Poprade, a to za zorganizovanie stretnutia mládeže so seniormi. Medzi tohtoročných laureátov ocenenia sa zaradili aj ďalšie dve župné stredné školy - Gymnázium v Lipanoch a Stredná zdravotnícka škola v Prešove.

Foto: Angažovaná škola_Školský internát v Poprade

Rozdané sú ocenenia Angažovaná škola 2023 za realizáciu service learningových projektov a zavádzanie rovnomennej vyučovacej stratégie na školách. Z celkovo 35 prihlášok z 30 rôznych škôl SR vzišlo 19 finalistov, ktoré budú používať oficiálnu značku  ocenenia. Medzi inými sú aj Gymnázium v Lipanoch, Stredná zdravotnícka škola v Prešove a Školský internát v Poprade, ktoré zriaďuje Prešovský samosprávny kraj. Posledný menovaný – popradský internát sa zároveň zaradil medzi tohtoročných víťazov a nositeľov zlatého označenia.

Foto: Angažované školy z PSK

Školské inštitúcie ocenenie získali za svoje projekty podporujúce aktívne občianstvo mládeže a príklady dobrej praxe, ako aj realizáciu dobrovoľníckych  aktivít v prospech komunity, ktorými mohli dosiahnuť stanovené vzdelávacie ciele.

Školský internát na Karpatskej ul. v Poprade sa stal držiteľom zlatej značky Angažovaná škola za projekt „Čaj o piatej - príbehy, tipy a rady spod šálky”. Jeho študenti a študentky v rámci neho zrealizovali stretnutie mládeže so seniormi z klubu dôchodcov na témy byliniek a ich účinkov a tiež hudby a spevu. Gymnáziu v Lipanoch bol titul udelený za projekt Úpravy školského dvora a Strednej zdravotníckej škole v Prešove za zámer Úsmev detí.

Foto: Zlatá značka Angažovaná škola 2023

O udelení značky popradskému internátu a dvom stredným školám prešovskej krajskej samosprávy rozhodla komisia zložená z členov mimovládneho sektora, akademickej sféry a ministerstva školstva. Ako aj odborníčok, ktoré sa venujú stratégii service learning prepájajúcej klasické vyučovanie s praxou prostredníctvom dobrovoľníctva, vzdelávaniu učiteľov a učiteliek a ich podpore, ale aj študentov a študentiek v jej implementácii.

Oceňovanie Angažovaná škola sa udeľuje materským, základným a stredným školám na Slovensku od roku 2020. Je súčasťou medzinárodnej ceny Regional Award for Succesfull Service-Learning Practice, ktorú v rámci strednej a východnej Európy s partnermi organizuje medzinárodná organizácia Interactive Open Schools.

Národné oceňovanie je podporené z dotácií rezortu školstva v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM), ako aj z dvoch nadačných fondov.

-io

foto: freepik

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.