Najúspešnejší pedagógovia a žiaci PSK si prevzali ocenenia

Prešovský samosprávny kraj (PSK) po 14.-krát ocenil najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl z Prešovského kraja. Slávnostné odovzdávanie plakety Sophista pro regione za mimoriadny prínos pri výchove a vzdelávaní žiakov v školskom roku 2023/2024 a plakety Lux mentium za reprezentáciu kraja a dosiahnuté výnimočné výsledky v aktuálnom školskom roku sa uskutočnilo v pondelok 17. júna v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

Kraj spoznal nositeľov plakety Sophista pro regione a Lux Mentium za školský rok 2023/2024. Ich laureátmi sa stalo zhodne 15 pedagógov a 15 študentov pôsobiacich na štátnych, cirkevných a súkromných stredných školách  Prešovského kraja. Krajská samospráva ocenením vyzdvihla ich mimoriadny prínos v oblasti vzdelávania a reprezentáciu kraja na národných a medzinárodných súťažiach. Ocenení si plakety prevzali počas slávnostného galaprogramu v pondelok 17. júna na Veľkej scéne DJZ v Prešove.

„Ja to naša výsada a zároveň je to pre nás veľká radosť uctiť si našich pedagógov, ktorí citlivo, rozvážne a s láskou vedú svojich študentov k vzdelávaniu a poznávaniu. Rovnako je potešením vyzdvihnúť aj našich úspešných, kreatívnych a talentovaných  žiakov, ktorí nám robia fantastické meno nielen za hranicami kraja, ale aj Slovenska, a to svojimi mimoriadnymi úspechmi v predmetových olympiádach či v  iných súťažiach. Všetci laureáti si zaslúžia našu pozornosť, ako aj ich významné výsledky, ktoré dosiahli. Každý jeden si nesmierne vážime a každý jeden je zároveň veľkou inšpiráciou pre ďalších našich učiteľov a žiakov, ako prekonávať svoje hranice a vo vnímaní vzdelávania, ktoré je jednak o povinnostiach  a poznatkoch, ale aj o radosti, nových zážitkoch a túžbe spoznávať okolie a svet a objavovať a osvojovať si aj doteraz nepoznané,“ povedal počas odovzdávania ocenení na doskách jedného z prešovských divadiel predseda PSK Milan Majerský.

Plaketu Jána Amosa Komenského – Sophista pro regione, učiteľ múdrosti pre región – získalo za školský rok 2023/2024 celkovo 15 učiteľov. Z toho šesť ich je z Prešova, traja z Popradu a po jednom pedagógovi z Humenného, Kežmarku, Levoče, Lipian, Starej Ľubovne a Stropkova.

Návrhy na toto ocenenie posielali riaditelia škôl a o laureátoch rozhodovali členovia Územnej školskej rady. V nomináciách zohľadňovali aktivitu učiteľov pri príprave žiakov na rôzne súťaže, projektovú činnosť, ale aj vytváranie a používanie inovatívnych metód vo výučbe.

Plaketu Lux mentium – Svetlo poznania obdržalo v tomto školskom roku 15 študentov. Šesť z Prešova a po jednom z Bardejova, Humenného, Horného Smokovca, Kežmarku, Lipian, Popradu, Starej Ľubovne, Svitu a Vranova nad Topľou.

O návrhu na ocenenie rozhodovala komisia zložená zo zástupcov Odboru školstva Ú PSK. Pri hodnotení brali do úvahy umiestnenie žiakov v rôznych súťažiach, ale aj ich reprezentáciu školy na medzinárodnej úrovni či mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy.

Kraj za štrnásť ročníkov udeľovania plakiet Sophista pro regione a Lux mentium ocenil už celkovo 269 učiteľov a 268 žiakov stredných škôl PSK. Oceňovanie Pedagóg a žiak organizuje od roku 2009, v rokoch 2020 a 2021 sa pre pandémiu Covid-19 neuskutočnilo.

Ocenení pedagógovia 2024 – držitelia plakety Sophista pro regione:

 1. Anna Dlugošová, SPŠ elektrotechnická, Prešov
 2. Štefan Halický, SOŠ gastronómie a služieb, Prešov
 3. Alena Hrešková, SOŠ služieb Majstra Pavla, Levoča
 4. Tatiana Husárová, Stredná zdravotnícka škola, Poprad
 5. Eva Katreniak, Stredná športová škola, Poprad
 6. Martin Keseličko, Spojená škola, Masarykova, Prešov
 7. Anna Limáneková, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa
 8. Jana Macková, SOŠ pedagogická, Prešov
 9. Gabriela Mikušová, SPŠ stavebná, Prešov
 10. Jana Mašlonková, Súkromná spojená škola, Biela voda, Kežmarok
 11. Miloslav Melník, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
 12. Mária Romanová, Gymnázium, Konštantínova, Prešov
 13. Valéria Senajová, Gymnázium, Stropkov
 14. Zdeno Suchý, Gymnázium, Kukučínova, Poprad
 15. Petronela Vavreková, Gymnázium, Lipany

Ocenení žiaci 2024 – držitelia plakety Lux mentium:

 1. Dávid Bučok – Hotelová akadémia, Humenné
 2. Ľubomír Gallo – SOŠ polytechnická J. A. Baťu, Svit
 3. Marek Horváth – Gymnázium, Konštantínova, Prešov
 4. Natália Ivanecká – Gymnázium J. Adama Raymana, Prešov
 5. Viktória Kleinová – Obchodná akadémia, Vranov nad Topľou
 6. Matej Kmec – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov
 7. Miroslav Kovalčík – SOŠ technická, Stará Ľubovňa
 8. Jakub Kuchár – Súkromné konzervatórium, M. Benku, Prešov
 9. Erika Oráčková – Súkromná spojená škola, Biela voda, Kežmarok
 10. Viktória Orolinová – SOŠ hotelová, Horný Smokovec – Vysoké Tatry
 11. Katarína Prevužňáková – Gymnázium, Lipany
 12. Michael Šeliga – SPŠ techniky a dizajnu, Poprad
 13. Marek Štofánik – SPŠ elektrotechnická, Prešov
 14. Šimon Taras – SPŠ technická, Bardejov
 15. Samuel Urda – Stredná zdravotnícka škola, Prešov

-io-

foto: freepik, PSK

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.