Na župných SŠ začína nový školský rok

V stredu 2. septembra svoje brány v novom školskom roku otvorí všetkých 71 stredných škôl a štyri školské zariadenia, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovský samosprávny kraj (PSK).

Ako agentúru SITA informoval vedúci odboru školstva Úradu PSK Ján Furman, župa zatiaľ nemá nahlásený žiadny krízový stav v rámci semaforu, ktorý určilo ministerstvo školstva. „Naše školy sú v zelenej fáze, čo znamená, že žiadna škola nemá žiadneho podozrivého ani na covid-19 pozitívneho žiaka či pedagóga,“ skonštatoval Furman.

Školy teda podľa neho budú fungovať v štandardnom režime, avšak s dodržiavaním prísnych hygienických noriem a ďalších odporúčaných opatrení. „V tejto súvislosti verejné otvorenie školského roka sa nebude na našich stredných školách konať hromadne. Bude sa organizovať len po triedach a takým spôsobom, aby sa predišlo zhromažďovaniu väčšieho množstva žiakov,“ dodal Furman. Do 20. septembra nemôžu byť na školách využívané ani telocvične a ďalšie priestory na šport ako bazén, alebo posilňovňa.

Čo sa týka ďalších opatrení, samozrejmosťou je zabezpečenie dostatočného množstva hygienických a dezinfekčných prostriedkov, ktoré musia byť dostupné nielen pri vstupe do budovy, ale aj v interiéroch, predovšetkým na toaletách. Odporúčame časté a intenzívne vetranie priestorov, dôkladne denné upratovanie a dezinfekciu všetkých miestností školy. Zabezpečenie hygienických pomôcok a dezinfekčných prostriedkov si budú vyžadovať vyššie náklady pre jednotlivé školy a my sme pripravení na to, aby sme určite ťarchu na zabezpečenie týchto zvýšených nákladov zo strany PSK niesli,“ dodal vedúci odboru školstva.

Nielen príprava nového školského roka, ale aj  ďalšie fungovanie stredných škôl v pôsobnosti župy sa podľa neho bude riadiť aktuálnou epidemiologickou situáciou v regióne a pokynmi Úradu verejného zdravotníctva, prípadne rezortného ministerstva.

Po optimalizácii stredných škôl v okresoch Prešov, Bardejov, Stará Ľubovňa a prechode gymnázia v Giraltovciach pod nového zriaďovateľa, sa k 1. septembru zníži počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK zo 76 na 71 škôl. Župa má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti aj štyri školské zariadenia, z toho dve jazykové školy, jednu školu v prírode a tiež školský internát. Od školského roka 2021/22 sú v rámci optimalizácie schválené aj zmeny v zložení stredných škôl v okresoch Prešov, Medzilaborce, Stropkov a Levoča. Naopak na ostatnom augustovom zasadnutí krajského zastupiteľstva poslanci neschválili pripravované zmeny v sieti stredných škôl v okresoch Humenné, Vranov n/Topľou a Snina, kde malo dôjsť k zlúčeniu ďalších škôl. V minulom školskom roku študovalo na stredných školách v pôsobnosti župy 29 615 žiakov.

Zdroj: SITA, foto: freepick

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.