Na župnej gastroškole roznáša jedlo robotický čašník

V školskej reštaurácii Strednej odbornej školy gastronómie a služieb v Prešove vás obslúži robotický čašník. Je pritom len jedným z inovatívnych technológií, ktoré župnej škole pribudli vďaka grantu z Nórska. Na škole vo vyučovaní používa virtuálnu realitu a nové didaktické prístupy. Do skvalitnenia praktickej prípravy žiakov preinvestovala z nórskeho finančného mechanizmu takmer 200-tisíc eur.

Foto: virtuálna realita

SOŠ gastronómie a služieb v Prešove, ktorú zriaďuje prešovská krajská samospráva, uspela ako jediná škola v kraji a jedna z jedenástich v rámci SR s projektom financovaným z Nórskych grantov. Škole priniesol nové technológie, zvýšenie kapacít v digitálnej oblasti a inovatívne postupy. Tie prispeli k zmodernizovaniu a skvalitneniu jej vyučovacieho procesu a zároveň k zatraktívneniu smerom k verejnosti.  Nórsky grant bol vo výške 198-tisíc eur, pričom projekt Inovatívne vzdelávanie ako nástroj na reflektovanie environmentálnych výziev a potrieb trhu práce sa spolufinancoval zo štátneho rozpočtu sumou 30-tisíc eur.

„Naša škola týmto projektom vniesla do svojho dennodenného vzdelávania a praktickej prípravy svetové vzdelávanie z Nórska. Moderné vybavenie a nové technológie rozšírili kompetencie učiteľov, ktorí do výučby vďaka tomu zapracovali inovácie a atraktivitu, čo prispelo k zvýšeniu záujmu žiakov o štúdium. Rovnako aj žiaci sa učia nové metódy a navyše v prostredí, ktoré im je blízke. To všetko má vplyv na zatraktívnenie gastroodborov, ktoré môžu pritiahnuť ešte viac mladých do tejto oblasti. Na druhej strane ukazujeme zamestnávateľom, že sa vieme veľmi rýchlo prispôsobovať novým trendom  a máme záujem vylepšovať vzdelávacie procesy,“ uviedol v tejto súvislosti vedúci Odboru školstva PSK Ján Furman.

Jeho výsledkom sú nové učebné materiály, ako aj používanie moderných nástrojov IKT a inovatívnych technológií vo výučbe či v rámci obsluhy. SOŠ gastronómie a služieb napríklad konkrétne pribudol robotický čašník značky BellaBot, ktorý v školskej reštaurácii Sen vykonáva efektívnu roznášku jedla a nápojov. Je intuitívny a  reálne mapuje prostredie, v ktorom sa nachádza, takže sa dokáže vyhnúť prekážkam. BellaBot navyše disponuje hlasovou umelou inteligenciou, takže so zákazníkmi komunikuje v slovenskom jazyku.

Foto: Robotický čašník v SOŠ gastronómie a služieb PrešovFoto: robotický čašník

„Na škole sa tiež dovybavili učebne, okrem iného laboratórium, a to novými stolmi a prístrojmi, ktoré umožňujú inkluzívne vzdelávanie tiež znevýhodneným skupinám. Žiaci a učitelia využívajú nové typy softvérov, virtuálnu realitu, robotické stavebnice aj videokonferenčný systém. Atraktívnou novinkou sú tzv. inteligentné kvetináče, v ktorých sadia žeruchu, reďkovku či rukolu a iné rastliny využiteľné v gastronómii,“ priblížila  výsledky projektu riaditeľka SOŠ gastronómie a služieb v Prešove Andrea Klačeková.

 Jedným z ďalších výstupov projektu je i podpora spolupráce v oblasti zvýšenia kvality odbornej prípravy medzi vysokými, strednými školami a podnikmi na Slovensku aj v Nórsku, čo potvrdili zrealizované odborné konferencie.

Foto. odborná konferencia k projektu

Partnerom SOŠ gastronómie a služieb v projekte sa stala Stredná odborná škola za polárnym kruhom v Nórsku  - Polarsirkelen Videregående Skole, Murbakken1, Mo i Rana, ktorú v rámci spolupráce a výmeny skúseností učitelia župnej školy navštívili v novembri uplynulého roku.

-io-

foto: freepik

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.