Na školách vzniknú nové oddychové zóny, dokonca aj z pneumatík

Školské parlamenty sa mohli aj v tomto roku zapojiť do grantovej výzvy #zlepšimeto, ktorá pomáha skvalitniť život mladým ľuďom na stredných školách v regióne. V tomto ročníku uspelo v programe realizovanej Radou mládeže Prešovského kraja (RMPK)  a Prešovským samosprávnym krajom (PSK) osem projektov v celkovej sume vyše 3900 eur. Žiaci zmenia priestory škôl na oddychové miesta, nový stejdž, šachzónu či relax priestor z pneumatík a zrealizujú množstvo komunikačných aktivít.

Grantová schéma #zlepšimeto 2023 pozná víťazné projekty, ktoré si vďaka dotácii PSK budú môcť zrealizovať ďalšie školy na území kraja. So svojimi zámermi zacielenými na zveľadenie školských priestorov uspelo tento rok šesť župných stredných škôl a dve cirkevné školy, medzi ktoré sa prerozdelilo 3900 eur. Dotácia na jeden projekt je pritom max. 500 eur.

Gymnazisti z Bardejova získali alokáciu 496 eur na projekt Mladí Stockelovci – aktívne a spolu. V rámci neho pripravia bohatý program imatrikulácie prvákov a aktivity zamerané na dobrovoľníctvo, zvýšenie spolupatričnosti medzi žiakmi školy, vytváranie vzájomného puta a povedomia odkazu L. Stöckela. Projektom poukážu tiež na šikovnosť spolužiakov.

V SOŠ technickej v Starej Ľubovni vytvoria vďaka dotácii 500 eur oddychovú Pneuzónu.  Na tento účel zrecyklujú starý školský nábytok aj 50 pneumatík a naplnia tak hlavný cieľ projektu, ktorým je udržateľnosť. Steny vymaľujú v industriálnom štýle a vytvoria na nich jednoduché, ale nápadité dekorácie z recyklovaných materiálov.

Školský parlament Evanjelickej spojenej školy v Prešove získal alokáciu 500 eur na zámer Switch up. Ten prinesie zútulnenie klubovne, kde nakúpia nové podlahové vankúše. V novej zóne budú žiaci realizovať stretnutia na tému psychohygieny a komunikácie,  workshopy i rôzne teambuldingové aktivity.

The stege is... Ours je názov úspešného projektu školského parlamentu Gymnázia T. Vansovej v Starej Ľubovni, podporeného rovnako dotáciou 500 eur. Žiaci pretvoria staromódnu chodbu na svieži moderný priestor - malú tribúnu s tulivakmi, paletovým nábytkom a maľbami na stenách. Budú tu tráviť svoj čas, realizovať koncerty školskej kapely a divadelné predstavenia.

V Spojenej škole vo Svidníku vďaka 500 eurovej dotácii zrealizujú projekt Voda nás spája s viacerými aktivitami. Pôjde o vzdelávanie v environmentálnych témach, kde sa žiaci  zamerajú na dôležitosť vody v ekosystéme. V areáli školy dokonca umiestnia nádrže na zachytávanie dažďovej vody a tú prostredníctvom závlahových hadíc využijú na polievanie vybratých plôch. Chýbať nebudú ani prednášky v danej téme.

V altánku v areáli Gymnázia sv. J. Zlatoústeho v Humennom vytvoria jeho žiaci za 405 eur relaxačnú zónu, kde budú tráviť čas a počas teplých dní diskutovať napríklad aj o ekológii a  environmentálnych témach. Zónu vybavia paletovým nábytkom a sedacími vakmi a celkovo ju zútulnia a poľudštia.

SPŠ elektrotechnická v Prešove bude mať za 500 eur novú chill zónu. Žiaci si znovu pomôžu paletami, z ktorých vytvoria atraktívne sedenie a na steny pridajú maľby elektrikárskych značiek. Počas prestávok tu plánujú viesť debaty a napr. i ukážky baristického remesla či ochutnávku rôznych druhov kávy.

A napokon SPŠ stavebná v Prešove si vo svojich priestoroch vďaka dotácii  500 eur vytvorí tzv.  Šachground. Vznikne v nevyužitej časti v telocvični, kde žiaci zrenovujú sedenie a ďalší nábytok. Bude to zóna na hranie šachu aj  šachové turnaje. Projekt však rieši i aktuálne problémy žiakov napr. slabú koncentráciu, nedostatok kritického myslenia a pod. Hraním šachu chcú podporiť rozvoj svojho logického myslenia, pamäte a ďalších zručností.

Grantový program #zlepšimeto je výsledkom spoločného memoranda o spolupráci, ktoré Prešovský samosprávny kraj a Rada mládeže Prešovského kraja podpísali v roku 2018.

-io

foto: freepik

 

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.