Mladí umelci si prevzali ceny za najlepší študentský dizajn

Cenu ÚSVIT za najlepší študentský dizajn roku 2023 si prevzala vyše sedemdesiatka študentov stredných škôl zo Slovenska a Čiech. Stalo sa tak počas slávnostného vyhodnotenia celoslovenskej súťaže organizovanej župnou ŠUP Prešov v priestoroch Múzea Solivar v Prešove. Laureáti tohtoročných „ŠUP-iniek“ boli ocenení za svoje komiksy, 3D plastiky, videá, ale aj dizajn na nové ponožky či sedacie vaky. Až piati tohtoroční víťazi sú z domovskej ŠUP Prešov.

Zlaté, strieborné a bronzové ŠUP-inky 2023, čoby Cena ÚSVIT za najlepší študentský dizajn, sú rozdané. Ich laureátov sme spoznali počas piatkového (21.4.) vyhodnotenia aktuálneho ročníka celoslovenskej súťaže organizovanej Školou umeleckého priemyslu v Prešove, ktorej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj (PSK). V tomto ročníku súťaže škola vyberala víťazov zo 17 SŠ Čiech a Slovenska a z celkovo 630 výtvarných diel, z toho 371 v hlavnej kategórii.

Medzi účastníkmi súťaže boli zastúpené slovenské stredné umelecké školy z Prešova, Kežmarku  a Svidníka, ďalej zo Žiliny, Trenčína, Zvolena, Nitry, Levíc, Nižnej, Banskej Štiavnice, Ružomberka aj Košíc. Taktiež to boli stredné školy so štúdiom umenia z českých Pardubíc, Frýdka Místka a Ostravy.

Samotná súťaž sa znovu raz zamerala na riešenie výtvarných tém a námetov vo vizuálno-umeleckej tvorbe žiakov výtvarného umenia, audiovízie a nových médií na stredných školách. Mladí umelci sa počas nej venovali tvorbe fotografií, komiksov, produktov fan art, 3D plastikám a sôch, krátkych videí v dĺžke trvania 15 minút, ale aj tvorbe punkových topánok, potenciálneho dizajnu ponožiek, potlače na sedacie vaky, moderné perinky a na látky.

Aktuálni držitelia ŠUP-iniek vzišli konkrétne zo štyroch hlavných kategórií - Naj portrét, Ilustrácia, 3D dizajn, Film a taktiež štyroch bonusových kategórií, ktorými boli Best ponožka dizajn, Sedací vak, Sme originál a Takoy. Udelené boli aj tri špeciálne ocenenia – Cena ministerky kultúry Natálie Milanovej pre Top talent, cena predsedu PSK Milana Majerského a Cena primátora mesta Prešov Františka Oľhu.  A napokon aj niekoľko čestných uznaní ÚSVIT.

Celkovo päť najvyšších umiestnení si vybojovali študenti domovskej Školy umeleckého priemyslu v Prešove. Škola získala aj cenu pre Top talent ministerky kultúry a Cenu predsedu PSK.  Župné stredné umelecké školy pôsobiace v Prešove, Kežmarku a Svidníku v tomto ročníku obsadili celkovo až 14 popredných priečok.

Foto: ÚSVIT 2023 - Cena predsedu PSK

Cenu ÚSVIT za študentský dizajn  organizuje Škola umeleckého priemyslu v Prešove od školského roku 2019/2020. Záštitu nad podujatím držia Ministerstvo kultúry SR, Prešovský samosprávny kraj a mesto Prešov. Jej cieľom je spropagovať umelecké školstvo na Slovensku, sieťovať školy a vytvárať priestor na spoluprácu a vzájomný rast. Zároveň mladým umelcom ponúka možnosť pracovať na reálnych výzvach, ktorých výsledky sa zaraďujú do reálneho výrobného procesu.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

  • Hlavné kategórie:

Kategória 1. Naj portrét (fotografia)

1. miesto – Šimon Šarišský - ŠUP, Prešov a Matúš Vyšňovský – ŠUP, Prešov

Kategória 2. Ilustrácia (komiks, cartoon, semirealizmus, dar-chan, fan art...)

1. miesto – Natália Magočová, SŠUP, Žilina a Johana Vinczeová – ŠUP, Košice

Kategória 3. 3D dizajn ( modely, plastiky, produkty, sochy...)

1. miesto – Michaela Krčová – ŠUP, Trenčín

Kategória 4. Film (video s max. dĺžkou 15 min.)

1. miesto – Andrea Hellová – SŠUP Žilina

  • Bonusové kategórie:

Kategória 5. Best ponožka dizajn

1. miesto – Dorota Roháčková – ŠUP, Prešov

Kategória 6. Sedací vak

1. miesto – Matúš Lahučký – ŠUP, Košice

Kategória 7. Sme Originál

1. miesto – neudelené

Kategória 8. Takoy

1. miesto – Klára Ohrablová – ŠUP, Trenčín

  • Špeciáne kategórie:

Top talent – cena Natálie Milanovej – Ema Kováčová, Šup, Prešov

Cena predsedu PSK – Dária Bernátová – ŠUP, Prešov

Cena primátora Prešova – Filip Féder – SŠUP Zvolen a Marián Kulizák – ŠUP Ružomberok

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.