Mladí športovci v Poprade majú nový atletický ovál

Žiaci Strednej športovej školy v Poprade môžu absolvovať športovú prípravu na novom  športovisku. Konkrétne na atletickom ovále, ktorý pri škole vybudoval jej zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj (PSK). Do vonkajšieho športového areálu s dráhami, doskočiskom a multifunkčným ihriskom investoval približne 330-tisíc eur.

Foto: Atletický ovál v SŠŠ v Poprade

Stredná športová škola v Poprade doplnila svoju športovú infraštruktúru. Najnovšie jej pribudla nová atletická dráha s dĺžkou 200 metrov. Vybudovala sa za necelé tri mesiace a aktuálne už slúži vyše dvom stovkám mladých športovcov, ktorí sa v tejto župnej škole pripravujú. Prešovská župa vznik nového externého športoviska podporila z vlastných zdrojov vo výške  330-tisíc eur.

Pred rokom, keď sme odovzdávali škole moderné sídlo v bývalom areáli Active Zone,  sme vedeli, že nám tu vonkajšie športovisko ešte chýba. Po vyše roku plníme svoj záväzok a do užívania odovzdávame nový areál. Je to ďalší z pomyslených dielov skladačky, ktorý prispieva k skvalitneniu vzdelávania a športových podmienok, ktoré naši mladí športovci potrebujú pre svoju prípravu a pre to, aby mohli podávať kvalitné výkony. Vonkajším športoviskom završujeme to, čo sme si predsavzali, a to mať tu nádherné a špičkové centrum pre vzdelávanie v oblasti športu,“ povedal počas slávnostného otvorenia vybudovaného športoviska predseda PSK Milan Majerský.

Foto: Strihanie pásky na novom športovisku v SŠŠ v Poprade

Nový vonkajší areál, ktorého výstavba bola spustená v polovici tohtoročného leta, pozostáva z trojdráhovej tartanovej atletickej dráhy s dĺžkou 200 metrov a  80 metrovej štvordráhovej rovinky. Vnútri oválu je umiestnené multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom pre futbal, volejbal či tenis, pričom rozmery hracej plochy predstavujú 55 x 34 metrov. Areál je oplotený a dovybavený potrebným športovým zariadením.

Foto: Atletický ovál v SŠŠ v Poprade

„Takýto vonkajší areál nám veľmi chýbal, takže vďaka nemu budeme môcť odteraz kvalitne robiť atletiku a pomôže to aj ostatným športom pri príprave. Dobudujeme ešte 'vržisko' a skokanský areál, takže budeme môcť kompletne robiť atletiku. Ihrisko budú využívať najmä žiaci, ale aj kluby, s ktorými škola spolupracuje, " spresnil riaditeľ Strednej športovej školy v Poprade Vladimír Lajčák.

Foto: Atletický ovál v SŠŠ v Poprade

Ako ďalej konkretizoval, areál bude prioritne slúžiť takmer 220 žiakom, ktorí v aktuálnom školskom roku zasadli do jej lavíc. Študujú v štyroch ročníkoch, dvoch odboroch, a to športové gymnázium a športový manažment a celkovo v ôsmich triedach. Škola pripravuje budúcich profesionálnych športovcov, ale aj trénerov, manažérov a organizátorov či podnikateľov v oblasti športu. Nové sídlo SŠŠ je v prevádzke už viac ako rok, jeho súčasťou sú športové haly, šatne, telocvične, posilňovne, pohybové štúdio, učebne, kabinety a ďalšie zázemie. Hrdí sa titulom Stavba roka 2022, ktorú získala za celospoločenský prínos.

-io

foto: freepik

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.