Maturity 2020 v SŠ PSK - ústne tu maturovalo 152 žiakov

Ústnu maturitnú skúšku si podľa zozbieraných dát dobrovoľne zvolilo 1️52 žiakov z 2️8 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Aktuálna situácia súvisiaca s koronavírusom si vyžiadala osobitné opatrenia aj v oblasti vzdelávania a v prípade tohtoročných maturitných skúšok. Z dôvodu prevencie a ochrany obyvateľov pred možným šírením vírusu rozhodol minister školstva o novej forme vykonania internej časti maturitných skúšok. Známky z maturitných predmetov určili školy administratívne - aritmetickým priemerom zo známok, ktoré získal žiak počas štúdia na strednej škole. Žiaci mali možnosť známku prijať alebo ju odmietnuť a následne maturovať ústne.

Ústna časť maturitných skúšok prebiehala v trojtýždňovom období medzi pondelkom 25. mája až sobotou 13. júna 2020. Z celkového počtu 73 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK ústne maturovalo 152 žiakov z 28 škôl, konkrétne v 7 gymnáziách a 21 stredných odborných školách, zväčša z povinného cudzieho jazyka, voliteľného cudzieho jazyka a dobrovoľnej matematiky.

Možnosť ústneho opravenia priemeru využilo najviac maturantov z SPŠ elektrotechnickej Prešov, a to 52 maturantov, z Gymnázia Konštantínova Prešov 12, Gymnázia Leonarda Stöckela Bardejov 10 a z Hotelovej akadémie Prešov 8 maturantov.

 foto: freepick

-io-

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.