Kraj získal príspevok z Fondu na podporu športu - opraví telocvičňu

Prešovský samosprávny kraj zrekonštruuje vďaka príspevku z Fondu na podporu športu telocvičňu Spojenej školy v Bijacovciach. Príspevok získal z historicky prvej výzvy zameranej na športovú infraštruktúru, a to vo výške viac ako 420-tisíc eur. Telocvičňa školy by mala nový vzhľad získať do konca roka 2022.

Fond na podporu športu podporí napokon až dvojnásobný počet prvotne plánovaných infraštruktúrnych športových projektov, a to vďaka dotačnej pomoci Ministerstva financií SR. Malo by ísť spolu o 104 projektov s celkovou alokáciou viac ako 24 mil. eur, ktorá zahŕňa aj finančné prostriedky rezortu financií. Vďaka týmto financiám sa zatraktívni existujúca športová infraštruktúra na území SR a umožní sa jej  pravidelné a udržateľné využívanie zo strany detí, mládeže, organizovaných aj neorganizovaných športovcov a širokej verejnosti. Ide o stimul pre sektor profesionálneho športu a pokračovanie pomoci pre amatérsky šport, ktoré pandémia koronavírusu výrazne zasiahla.

Jedným z podporených projektov je aj rekonštrukcia technicky dlhodobo nevyhovujúcej telocvične v župnej Spojenej škole v Bijacovciach. Celková hodnota projektu je takmer 850- tisíc eur.  Podpora fondu predstavuje 421 422 eur,  pričom kraj sa bude na jeho realizácii podieľať 50% spolufinancovaním.

Pri plánovanej rekonštrukcii v Spojenej škole Bijacovce zameranej na zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy objektu sa nahradí pôvodný drevený skelet oceľovým s novým opláštením. Vybuduje sa nová plynová kotolňa zrealizujú nové rozvody  kúrenia, vody a odpadu, zdravotechnických zariadení, elektriky, osvetlenia a smart technológií.  Zabezpečí sa tiež športové vybavenie pre rôzne druhy športov.

Modernizáciou objektu sa v okrese Levoča, ktorý je zaradený medzi menej rozvinuté okresy SR, vytvoria kvalitné podmienky na napredovanie športu v regióne. A  to hlavne v basketbale, volejbale, hádzanej a florbale. Dostavbou tribúny vznikne komfortný priestor pre organizovanie športových medziškolských (mládežníckych ) turnajov a súťaží aj s národným dopadom.

Spojená škola v Bijacovciach má vyše 50 ročnú tradíciu a je jednou z mála lesníckych škôl na Slovensku, ktorá sa venuje príprave operátorov a mechanizátorov strojov i zariadení pre lesné hospodárstvo. Novou zrekonštruovanou telocvičňou by sa mala pýšiť koncom roka 2022.

-io-

foto: Spojená škola Bijacovce, freepik

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.