Kraj začal s výstavbou novej školskej telocvične za 2 milióny eur

Gymnázium Terézie Vansovej v Starej Ľubovni by malo mať o približne rok novú telocvičňu, ktorá rozšíri jej aktuálne športové možnosti. Pôjde pritom o komplexné interiérové športovisko s kvalitnou palubovkou, hygienickým zázemím, šatňami, náraďovňou i teleskopickým hľadiskom. Prešovský samosprávny kraj (PSK) ako zriaďovateľ školy do jeho výstavby vkladá vlastné zdroje a pomôže si tiež s príspevkom z Fondu na podporu športu. Celkovo sa tu preinvestujú vyše 2 milióny eur.

Prešovská krajská samospráva spustila dnes (19. februára) výstavbu novej telocvične pri Gymnáziu T. Vansovej v Starej Ľubovni. Vznikajúce športovisko za vyše 2 milióny eur rozšíri existujúce športové zázemie školy, ktorým je menšia, aktuálnym potrebám nevyhovujúca telocvičňa, posilňovňa a vonkajšie multifunkčné ihrisko.

 „Postavíme tu moderné športovisko pre rôzne druhy športov s hľadiskom pre viac ako 180 ľudí, šatňami, tribúnou aj terasou s drevenými pergolami, ktoré budú chrániť pred slnkom. Tento športový stánok bude mať všetko športové zázemie a vybavenie, aby vyhovoval nielen výučbe telesnej výchovy na gymnáziu, ale aj športovým klubom a ďalším. V projekte, samozrejme, myslíme i na imobilných, takže možno povedať, že pôjde o stavbu spĺňajúcu všetky kritériá kvality, ktorá bude bezpečná a atraktívna zvonku aj zvnútra,“ vyjadril sa počas poklepania základného kameňa stavby školskej telocvične predseda PSK Milan Majerský.

V projekte školskej telocvične pre staroľubovnianske gymnázium sa Prešovský samosprávny kraj spojil s Fondom na podporu športu, ktorý ho podporil takmer miliónovou dotáciou. „Fond na podporu športu  je tu práve na to, aby umožnil realizáciu takýchto projektov zameraných či už na školskú telesnú výchovu alebo na športovú oblasť všeobecne. A aj tento projekt bude mať všeobecne prospešný charakter, keďže bude slúžiť jednak v rámci školského vyučovania aj v popoludňajších hodinách športovým klubom a širokej verejnosti,“ priblížil člen Správnej rady FnPŠ Ján Pivovarník.

V rámci investície, ktorú bude realizovať firma Dag Slovakia z Prešova, pôjde o výstavbu jednopodlažného, sčasti dvojpodlažného objektu z ocele so sedlovou strechou a s rozmermi 19 x 55 metrov. Jeho hlavný vstup povedie z existujúcej budovy. Obidva objekty však spojí rampa, ktorá umožní bezpečný pohyb aj imobilným osobám.

Súčasťou novej stavby budú dva trakty. V jednom sa umiestnia šatne, kabinet a hygienické zázemie pre ženy, mužov aj imobilných. Samotná hracia plocha bude situovaná v druhom trakte, kde sa vytvorí priestor aj pre sklad a technické zázemie. Nová telocvičňa však počíta i s náraďovňou a opravovňou náradia či s miestnosťou pre prvú pomoc, tribúnou a s už zmienenou  terasou. Samozrejmosťou je nová vzduchotechnika, elektroinštalácia a rekuperácia.

Športovisko sa dovybaví potrebným športovým náčiním. Základom bude kvalitná palubovka z dubových parkiet na odpruženom rošte. Osadia sa stĺpy a siete pre volejbal i tenis, rozhodcovské sedenie, vysúvacie basketbalové koše a vysúvacia hrazda i tyče na šplhanie, doplnia sa laná, rebriny, ako aj digitálny ukazovateľ skóre.

„Škola dostane telocvičňu, akú si zaslúži, aby mohla svojich žiakov kvalitne pripravovať v telovýchovných predmetoch a aby tu našli nielen športové zázemie, ktoré potrebujú pre rozvoj športových schopností, ale aj niečo navyše. Bude to teda miesto pre šport, ktoré bude vyhovovať viacerým kolektívnym športom aj miesto pre kultúrne a spoločenské udalosti školy. Počítame tiež s oddychovou zónou, kde budeme vyučovať teóriu telesnej výchovy a žiaci si tu napríklad zahrajú  stolný tenis a tak sa zrelaxujú,“ doplnila výstavbu novej telocvične riaditeľka školy Klaudia Satkeová.

Nová stavba bude navyše dostatočne presvetlená a svojimi minimalistickými prvkami vhodne doplní okolie. Na vonkajšej atraktívnosti jej pridá drevený obklad prírodnej farby a fasáda imitujúca pohľadový betón. Lehota jej výstavby je približne dvanásť mesiacov.

 

-io

foto: PSK a freepik

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.