Kraj začal rekonštruovať školskú telocvičňu v Bijacovciach

Objekt školskej telocvične elokovaného pracoviska Bijacovce v okrese Levoča prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Stalo sa tak vďaka spoločnej investícii Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Fondu na podporu športu. Stavebné úpravy športového stánku si vyžiadajú takmer 850-tisíc eur a ukončené by mali byť do konca budúceho roka.

Krajská samospráva zrekonštruuje telocvičňu v Bijacovciach vďaka príspevku z Fondu na podporu športu vo výške 420-tisíc eur, ktorý získala z historicky prvej výzvy zameranej na  športovú infraštruktúru. Celkové náklady na projekt v Bijacovciach predstavujú takmer 850-tisíc eur, pričom kraj sa na jeho realizácii podieľa 50% spolufinancovaním.

„Výzvu z Fondu na podporu športu určite vítame, pretože ide o potrebný stimul pre sektor profesionálneho aj amatérskeho športu, ktoré pandémia koronavírusu výrazne zasiahla. Jedným z projektov, ktoré fond podporil, je aj oprava školskej telocvične v Bijacovciach, ktorá je už  dlhodobo v nevyhovujúcim stave a modernizáciu si už zaslúžila. Naším zámerom je vytvoriť tu atraktívny priestor pre organizovanie športových medziškolských turnajov a súťaží aj s národným dopadom, a najmä adekvátne podmienky pre mládež, ale aj širokú verejnosť z celého spádového územia okresu,“ povedal počas odovzdania staveniska staviteľovi predseda PSK Milan Majerský.

Rekonštrukčné práce sú zamerané na zateplenie obvodového plášťa objektu a výmeny pôvodného dreveného skeletu za oceľový s novým opláštením, pričom pristavený objekt šatní ostáva zachovaný. Taktiež sa zateplí plochá strecha nad šatňami, upravia sokle a chodník okolo celého objektu. V mieste nových únikových dverí sa zrealizuje vonkajšie schodisko.

Súčasťou prác je vybudovanie novej plynovej kotolne, ale aj realizácia nových rozvodov kúrenia, vody a odpadu, zdravotechnických zariadení, elektriky, osvetlenia a smart technológií či položenia keramickej dlažby a drevenej palubovej podlahy. V telocvični sa vymenia všetky transparentné výplne otvorov za nové plastové okná. Projekt počíta taktiež so zabezpečením športového vybavenia pre viaceré druhy športov, najmä basketbal, volejbal, hádzanú, florbal a dobudovaním tribúny. Všetky práce na exteriéri a v interiéri objektu by mali byť dokončené do konca roka 2022.

Elokované pracovisko v Bijacovciach sa od 1. septembra 2021  po optimalizačných opatreniach v sieti stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, stalo súčasťou SOŠ lesníckej, Kollárova 10 v Prešove vrátane školskej jedálne a internátu.  Organizačné zložky v Rudňanoch a Bystranoch prešli do zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Výchovno-vzdelávací proces v budove v Bijacovciach však pokračuje naďalej a v súčasnosti sa pracovisko venuje príprave operátorov a mechanizátorov strojov i zariadení pre lesné hospodárstvo.

-io-

Foto: PSK a freepik

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.