Konferencia o duálnom vzdelávaní priniesla pohľady z praxe

Potvrdiť fakty a zbúrať mýty o duálnom vzdelávaní, ale aj vysvetliť, čo tento systém prináša do stredných škôl a prostredia pracovných prevádzok. To bolo cieľom piatej sektorovej konferencie Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorá opäť prepojila stredné odborné školstvo a zamestnávateľov aj so zástupcami základných škôl a kariérového poradenstva.

Duálne vzdelávanie v Prešovskom kraji za posledné roky výrazne napreduje. Počet žiakov zapojených do duálu sa od roku 2018 zvýšil až pätnásťnásobne a aktuálne v ňom figuruje vyše 1300 žiakov a 400 certifikovaných prevádzok. Líderstvo PSK v tomto systéme vzdelávania potvrdila aj stredajšia (12.10.) sektorová konferencia v Krajskej galérii v Prešove, ktorá sa tentoraz zamerala na podporu odborného vzdelávania v Prešovskom kraji.

Konferencia ponúkla priestor na diskusiu o nastavení spolupráce v duáli, jeho kvalite i potrebe sprevádzana žiakov na školách. Konala sa s účasťou zástupcov zamestnávateľov, stredných i  základných škôl, ako aj  kariérového poradenstva.

„Naším cieľom je, aby vzdelávanie na stredných školách bolo prínosom pre žiakov aj zamestnávateľov a prispôsobené potrebám regionálneho trhu práce. Máme už 244 absolventov - dualistov,  nateraz máme v duáli zapojených 138 programátorov obrábacích strojov, 77 mechanikov-elektrotechnikov, 235 kuchárov a čašníkov, ale chceme ich mať ešte viac v týchto aj iných oblastiach a nielen v spádových regiónoch  Prešova, Popradu, Bardejova, ale naprieč celým krajom,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Do duálu sa dnes zapájajú stredné odborné školy, stredné priemyselné školy, ako aj hotelové či obchodné akadémie. Najviac sa dotýka sféry obchodu a služieb, strojárenstva a ďalších priemyselných odvetví. V Prešovskom kraji je aktuálne v duáli 36 stredných odborných škôl, z toho 31, ktoré zriaďuje krajská samospráva. Pre posilnenie duálu je podľa skúseností župy potrebné zamerať sa už na základné školy a žiakov smerovať, motivovať k štúdiu na stredných odborných školách.

„V procese prípravy na budúce povolanie je nevyhnutné podchytiť záujem už pri výbere strednej školy. V tom by nám mohli pomôcť talentcentrá, ktoré v kraji chýbajú a ktoré žiakovi ukážu, na čo má a na čo nie. Rozbehli sme potrebné kroky, aby sme práve takéto talentcentrum pre profesijnú orientáciu vybudovali v Prešove. Pre ďalší rozvoj duálneho vzdelávania v kraji to bude určite významný krok,“ povedal Majerský.

Ako dodal, na zriadenie talentcentra už poslanci krajského zastupiteľstva schválili finančné prostriedky vo výške 300-tisíc eur. S jeho prípravou sa začalo s tým, že nachádzať by sa malo v krajskom meste v Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej. Išlo by o jeden z nástrojov podpory sprevádzania žiakov pri výbere strednej školy a budúceho profesijného zamerania. 

V panelových diskusiách odborníci venovali priestor úlohám a kvalite kariérového poradenstva, posilneniu individuálneho prístupu k žiakom, ale i technického vzdelávania a rozvoja zručností na základných školách. O skúsenosti z duálneho vzdelávania sa rovnako podelili  absolventi, dnes zamestnanci firiem, u ktorých počas školy absolvovali prax a pripravovali sa na svoje povolanie.

 

Sektorová konferencia o duálnom vzdelávaní otvorila priestor na zdieľanie skúseností a príkladov dobrej praxe. Zároveň bola poslednou v rámci tohtoročnej série sektorových konferencií Národného projektu Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji. 

 

 

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.