KEDY SA ZAČNE S PREZENČNOU VÝUČBOU NA ŠKOLÁCH?

Od 4. januára sa pokračuje v aktuálnom režime. Materské školy sú buď uzatvorené alebo fungujú pre kritickú infraštruktúru či rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu. Pre základné a stredné školy pokračujú do 10. januára prázdniny.

Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Zriaďovateľom odporúčame otvoriť školské kluby detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR. Zriaďovateľom zároveň odporúčame pretestovať všetkých zamestnancov, pričom náklady im budú preplatené.

Od 18. januára budú otvorené materské školy, obnoví sa aj vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy. Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu. Druhý stupeň základných škôl a stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančne. Otvoriť sa môžu aj končiace ročníky stredných škôl, a to za predpokladu pretestovania žiakov a zamestnancov školy v závislosti na príslušnej vyhláške ÚVZ SR.

Po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené materské školy v štandardnom režime ako aj prvý stupeň základných škôl. Rezort školstva odporúča pre materské školy a prvý stupeň základnej školy pretestovanie zamestnancov a rodičov.
Druhý stupeň základnej školy by mal prejsť na prezenčnú formu vzdelávania, pričom ÚVZ SR vyhláškou určí pretestovanie žiakov druhého stupňa základnej školy a zamestnancov školy.
Otvorené budú aj stredné školy, taktiež za podmienok pretestovania študentov a zamestnancov školy podľa vyhlášky ÚVZ SR. Aj z tohto dôvodu sa presunulo plošné pretestovania z pôvodného termínu 8. – 10. januára na 22. – 24. januára 2021.
Aj v tomto prípade ide o predbežné informácie a termíny, tie sa vzhľadom na situáciu môžu ešte zmeniť. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

Na obrázku môže byť: text, v ktorom sa píše „COVID-19 MINISTERSTVO SLOVENSKEJ zaväzne 2021 Materské školy Špecialne MŠ NÁVRAT ŽIAKOV DO ŠKÔL zaväzne plánované planované 2021 18. 2021 Prezenčne kritickú infraštruktúru Základné školy stupen Prezenčne kritickú infraštruktúru plánované Prezenčne otestovani zamestnancov Základné školy stupen 25. Dištančne 2021 testovani Prezenčne testovani amestnancov školy Žiaci bez pristupu zdelávaniu stupen ZS azamestnancovskoly Dištančne otestovani Dištančne azamestnancovsk klub Dištančne Prezenčne Prezenčne ziakov Špecialne základné školy zamestnancov infraštruktúru Stredné školy Dištančne tupcov žiakov azamestnancovškoly testovani Prazdniny azamestnancov Stredné školy ročnik Dištančne Prezenčne testovani Dištančne Špecialne stredné školy Prezenčne Dištančne testovani zakonnychzas aziakov Dištančne Prezenčne testovaní Prezenčne testovani konnychzástupcov aziakov Prezenčne testovani stupcov“

Podrobné informácie a súbory na stiahnutie sú zverejnené na: https://bit.ly/3pQuyEF.

Zdroj: MŠVVaŠ SR, foto: freepik

-io-

 

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.