Gymnazisti Prešovského kraja ukázali vedomosti z histórie

Medzinárodná dejepisná súťaž vstúpila už do svojho 32. ročníka, a to súčasne vo všetkých slovenských aj českých krajoch. Jej krajské kolo v prešovskom regióne, ktoré sa každoročne organizuje pod gesciou Prešovského samosprávneho kraja, privítalo necelú päťdesiatku súťažiacich zo šestnástich gymnázií. Najlepšie vedomosti ukázali a postup na medzinárodné kolo si vybojovali tímy z Gymnázia Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove a z Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku.

Aj tento rok si stovky slovenských a českých gymnazistov overovalo nadobudnuté vedomosti z histórie v dejepisnej súťaži. Stalo sa tak v stredu 3. apríla, pričom jej aktérov v Prešovskom kraji hostila Spojená škola na Masarykovej ul. v Prešove. V tej sa stretlo 48 účastníkov zo 16 gymnázií, z toho z deviatich zriaďovaných Prešovským samosprávnym krajom. Súťažili v troch kolách a tiež o postup na novembrové medzinárodné kolo v českom Chebe, kde napokon Prešovský kraj budú reprezentovať tímy z prešovského a svidníckeho gymnázia.

Historické vedomosti súťažiacich konkrétne preveril náročný test zostavený odbornou komisiou. Zameral sa na dejiny Európy rokov 1975-2000, a to od Helsinskej konferencie do konca milénia 31. decembra 2000. Časť otázok sa už tradične týkala tiež významných kultúrnych či športových udalostí, ako aj európskych osobností kultúry, vedy a športu. Každý z tímov pritom tvorili traja súťažiaci (študenti) a jeden nesúťažiaci (dozorujúci pedagóg).

O postup na medzinárodné kolo bojovalo deväť tímov zo župných stredných škôl. A to konkrétne tímy Gymnázia L. Stöckela v Bardejove, org. zložky Gymnázia Spojenej školy J. Henischa v Bardejove, Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom, Gymnázia P.O. Hviezdoslava v Kežmarku, Gymnázia J. F. Rimavského v Levoči, Gymnázia Kukučínova v Poprade, org. zložky Gymnázia Spojenej školy T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove, Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku a Gymnázia C. Daxnera vo Vranove nad Topľou. Z nich si  najlepšie viedli študenti zo Svidníka, ktorí so ziskom 115 bodov obsadili konečné druhé miesto, čo im stačilo na postup do Čiech.

V tohtoročnom krajskom kole dejepisnej súťaže však jednoznačne dominovali študenti z Gymnázia Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove, ktorí v konečnom súčte nazbierali 129 bodov a stali sa jej víťazmi. Za sebou nechali aj tímy z Gymnázia v Giraltovciach, Gymnázia sv. J. Bosca Cirkevnej spojenej školy v Bardejove, Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni, ako aj z Gymnázia Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča v Prešove, Gymnázia Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade či z Gymnázia Spojenej školy sv. J. Pavla II. v Poprade.

Postupovú listinu o niekoľko dní doplní ďalších 15 tímov zo Slovenska i Čiech. O ich postupe rozhodne počet získaných bodov. Z krajského kola v Prešove má šancu na medzinárodné kolo postúpiť Gymnázium z Kukučínovej v Poprade, ktoré tu obsadilo tretie miesto.

Medzinárodné kolo dejepisnej súťaže realizované pri Gymnáziu v českom Chebe predstavuje najväčšie stretnutie stredoškolských českých a slovenských študentov. Vyhlasované je už od roku 1992 pod organizačnou taktovkou Nadačného fondu Gaudeamus.

 

-io-

foto: freepik

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.