Do lavíc župných SŠ sa vrátili žiaci zo znevýhodneného prostredia

Prezenčné vyučovanie aktuálne prebieha v 14 župných stredných školách

Teacher and students wearing face mask in class Free Vector

Z rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa môžu od 16. novembra žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia prezenčne vzdelávať v malých skupinách aj v základných a stredných školách. V stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK prešlo na túto formu vzdelávania doteraz takmer 660 žiakov zo štrnástich škôl. 

Prezenčná forma vyučovania sa v malých skupinách môže realizovať, ak to umožňujú prevádzkové podmienky a ak tak rozhodne zriaďovateľ. Táto forma  výučby sa umožňuje najmä žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorým podmienky a sťažený prístup k digitálnym technológiám nedovoľujú dištančné vzdelávanie. 

V prípade župných stredných škôl prešli na túto formu vzdelávania nielen žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj zo špecifických typoch škôl s odbormi vyžadujúcimi si špecifickú techniku ako sú softvéry, vybavenie, pomôcky. Rovnako prezenčnú výučbu realizujú aj špecifické odbory škôl umeleckého zamerania, ako je napríklad  konzervátorstvo a reštaurátorstvo, kde je prax nenahraditeľná.

V prezenčnej výučbe rôzneho druhu a rôznych odborov v škole, resp. praktickom vyučovaní krajská samospráva eviduje spolu 659 žiakov zo štrnástich stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Sú to necelé 3 % všetkých žiakov na župných školách. Prezenčne sa vzdelávajú jedenkrát, dva či trikrát do týždňa

V Prešovskom okrese aktuálne prebieha prezenčná výučba v školách  ŠUP Prešov, SOŠ služieb Prešov a SOŠ lesnícka Prešov. V Sabinovskom okrese v SOŠ podnikania a služieb Lipany, v Kežmarskom okrese v ŠUP Kežmarok, v okrese Poprad v SOŠ remesiel a služieb Poprad, ako aj v SOŠ polytechnickej J. A. Baťu Svit, v okrese Levoča v SOŠ Majstra Pavla Levoča a  Spojenej škole Bijacovce. Aktuálne sa prezenčne vzdeláva aj v SPŠ technickej Bardejov, SOŠ technickej Humenné, SOŠ polytechnickej A. Warhola Medzilaborce a dvoch školách v meste Svidník – Škole umeleckého priemyslu a SOŠ  polytechnickej a služieb.

foto: freepik

-io-

 

 

 

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.