Covid-školský semafor je spustený!

Ministerstvo školstva dnes spustilo novú platformu Covid - školský semafor na získavanie informácií od riaditeľov škôl a školských zariadení o vývoji epidemiologickej situácie. Rýchle informácie pomôžu rezortným odborníkom promptne reagovať na potreby škôl a aktualizovať protiepidemické opatrenia a odporúčania.

Školy postupujú pri zvládaní druhej vlny koronavírusu v novom školskom roku na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a jeho regionálnych pobočiek a tiež odporúčaní protiepidemických manuálov ministerstva školstva. Medzi nástroje, ktoré majú pomôcť krajine lepšie zvládnuť boj proti šíreniu ochorenia Covid-19 dnes rezort zaradil aj priamu informačnú linku medzi školami a ministerstvom školstva Covid - školský semafor.

Formulár pre semafor je zverejnený na webstránke https://covid2021.iedu.sk/.

Informačný portál je určený pre riaditeľov materských, základných i stredných škôl. Má podobu formulára, ktorý obsahuje otázky na rôzne možnosti vývoja epidemiologickej situácie na škole. Vedenie školy bude touto cestou informovať rezortných odborníkov o:

  • udelení „riaditeľského voľna“ triede alebo celej škole z dôvodu podozrenia na ochorenie Covid-19,
  • uzavretí triedy alebo školy na základe rozhodnutia RÚVZ,
  • návrate jednej alebo viacerých tried späť do školy a
  • začiatku a konci domácej izolácie zamestnancov z dôvodu podozrenia resp. ochorenia na Covid-19.

Školy zasielajú len aktuálne údaje k príslušnému dňu, v ktorom nastala nejaká zmena. Bezprostredné a rýchle údaje umožnia rezortu školstva okrem iného promptne reagovať na situáciu na školách a primerane aktualizovať zavedené bezpečnostné opatrenia a odporúčania. Na stránke www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-spustilo-formular-na-komunikaciu-s-riaditelmi-skol nájdu riaditelia aj zoznam modelových situácií, ako Covid semafor používať.

Zdroj: minedu, foto: minedu, freepik

-io-

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.